Smøl Landsbylaug

Cykel- og gangsti Broager-Nybøl

Til Smøl Landsbylaug

v. formand Aage Hansen

I har flere gange søgt/spurgt til anlæg ef en cykel- gangsti Mellem Nybøl og Broager, samt etablering af to fodgængerfelter i krydset Nybøl Landevej – Brovej.

Jf. Sønderborg Kommunes Cykelhandlingsplan er en sti langs med Nybøl Landevej fastlagt til 2018. Under forudsætning af at politikkerne fastholder den planlægning vil en projektering af stien startes op i 2018 og stien etableres i 2019.

Her er et link til Sønderborg Kommunes Cykelhandlingsplan:

I forhold til de to ønskede fodgængerfelter er der ingen penge til at etablere dem i år.

De vil blive taget med på listen over projekter, som skal prioriteres i 2012.

I maj 2009 er der lavet en trafikmåling ud for den oversigtstavle som står 200 m før krydset ved Brovej.

Målingen viser, at der kører ca. 2.100 biler i døgnet på Nybøl Landevej, gennemsnitshastigheden er 53 km/t og 85% af bilerne kører under 62,7 km/t.

Pt er der ingen planer om at lave en ny måling.

Venlig hilsen

Grethe Karlsen

T. 88 72 55 88

S Ø N D E R B O G K O M M U N E

Veje & Trafik

Rådhustorvet 10 l 6400 Sønderborg

www.sonderborgkommune.dk