Smøl Landsbylaug

SMØL TÅRNET

Vi har længe snakket om, at det gamle transformator tårn på “gammelvej” trængte en  renovering, både af hensyn til os selv, men også  af hensyn til de mange cykelturister, der kører igennem Smøl. 

Vi har haft kontakt med SE som ejer bygningen, de har ingen interesse i den og vil bare rive den ned. Vi har forelagt SE projektet og de synes det er en god ide, men vil ikke gå ind i det, men derimod overdrage os bygningen.

Derfor har vi søgt kommunen om midler til renovering i alt 12630 kr. Vi skal selv stå for renoveringen, og håber selvfølgelig at så mange som muligt vil være med.

Tanken er, at tårnet skal blive et “pitstop” for gående og cyklende med bænk ude og bord og bænk inde. Vi har overtaget to grønne cykler fra kommunen som skal stå ved transformatoren, når den er færdigrenoveret.

Vi  tror vi får midlerne ( besked midt i september), og håber vi kan komme i gang med renoveringen omkring oktober.

Se projektbeskrivelse

 

 

 
   

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene ”Pitstop Smøl-tårnet”

 

Lokalsam-fund:

Smøl, Broager

Kommune:

Sønderborg

Projektholder:

Landsbylauget for Smøl ved formand, Ingebeth Clausen Smøl 22, 6310 Broager. 

Mail: clausen1818@gmail.com 

 

Projekttype:

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene

 

 

Projektets titel:

Smøl-Tårnet 

Baggrund og formål:

Nyt liv til forsømt transformatortårn til ”rasteplads og mødested” for gående og cyklende i Smøl.

 

Beskrivelse:

 

 

 

 

 

Udviklings-tema:

Turisme

 

 

 

Udviklings-tema: Øget social

sammen-hængskraft og bosætning.

Smøl Landsbylaug har mulighed for at få overdraget Smøls gamle Transformatorstation, et klassisk tre-etagers tårn i røde mursten fra perioden cirka 1922 -1935. Den er taget ud af drift for mange år siden og ejes af SE, som ikke længere vedligeholder bygningen. SE vil fjerne transformatortårnet, hvis det ikke kan overdrages til en forening, der vil anvende bygningen til et fornuftigt formål. SE er positive overfor projektet og ser potentialet i et pitstop i og med, at tårnet er beliggende lige op ad cykelrute 8.

 

Formålet er at bevare den historiske bygning som et vartegn for Smøl. Samtidig bliver tårnet et pitstop for herboende borgere, og for gående og cyklende turister på cykelrute 8. Herved understøttes Sønderborg Kommunes målsætning om ”Det gode værtskab”.

 

Renoveringen af ”Tårnet” er et fælles projekt for landsbyens borgere, på tværs af generationer. Renoveringen og det løbende vedligehold vil være med til at underbygge sammenholdet i landsbyen og fremme Sønderborg Kommunes vision om at bruge historiske,

 stedbundne og menneskelige ressourcer og gøre landsbyerne til et godt sted at leve.

Konkret renoveres tårnet (sokkel, murværk m.m.) og indrettes med et indvendigt opholdsrum med fast bænk, et lille bord og informationstavler. Udvendig etableres belægning på tre sider at tårnet og faste bænke på to af siderne.

Informationstavlerne formidler transformatortårnets historie og lidt om Smøl, og fortæller om områdets landskabstype og dets flora og fauna. (tårnfalke m.v.)

 

 

 

 Landsbyens borgere inddrages omkring planlægning og udførsel

 af opgaverne. 

 Der er borgere med mure- maler- brolægger- og tømmerfagligt

 kendskab samt erfaring med betjening af teleskoplæsser og 

 pladevibrator. 

Aktivitets- og tidsplan:

 Renovering og opgradering af det gamle murede transformator

 tårn på ”gammel vej” i Smøl til rastested for cyklister og gående.

 

 Indvendig:                 Puds bankes af, vægge vandskures og males.

                                   Jernlågen mod vest bevares, men hullet mures til.

                                   Huller i loftet til 1. og 2. sal lukkes med krydsfinerplader.

                                    Loft males.

                                    Der mures understøtninger til bænk.

                                    Bænk sættes op på sydmur. 

                                    Bord etableres og fastboltes på ”støtteben.”

 

 

 Udvendig:                 Dårlige fuger repareres.

                                   Manglende og defekte tagsten/rygningssten fornyes.

                                   Uglehullet mod syd laves mindre.

                                   Sokkel repareres og males.

                                   Bænk sættes op på sokkelen mod øst og syd

                                   Der planeres rundt om bygningen og lægges fliser mod       

                                   nord (vejen), øst og syd.

 

 Tidsplan:

 

 Projektet forventes sat i gang oktober 2016 og afsluttes maj 2017

 

Share on facebook
Del på Facebook