Spring til indhold

Smøl Landsbylaug

Referat d.14.januar 2019

Tilstede: Åge Hansen, Ingebeth Clausen, Svend Erik Hansen, Jesper Tvede, Sussie Sommer, Lis Christensen & Yvonne Petrich.


Afbud ved Kirsten Overgaard


Referat ifølge dagsordenen:


1.Referatet fra sidste bestyrelsesmødet blev godkendt.

2. Siden sidst

• 5/11 møde i Landdistrikternes fællesråd, om forslag til den nye planlov. Der er forslag fra landdistrikternes råd, om at få nye ting nemmere igennem planloven

• 5/11 møde om turismeudvikling på Broagerland og Sydals. Sydals satser på vandturismen og Broagerland på stilleturismen

• 21/11 anerkendelse af Smøl og Smøltårnet Vi har modtaget anerkendelse af Smøltårnet, ved omtale, buket og en plade, der er sat på væggen af tårnet.

• 29/11 møde om Gendarmstien. Irene har samlet informationerne og sendt til kommunen. Et positivt møde i Broager, hvor mange interesserede deltog. Irene samlede oplysningerne og har fint beskrevet, hvad det omhandler bl.a. problematikker ved manglende off. toiletter og affaldsstativer. Det er sendt ind til kommunen.

• 30/11 besøg af erhvervsstyrelsen – rundtur på Broagerland Der var besøg fra Erhvervsstyrelsen, som blev vist rundt på Broagerland af 2 formænd Henning og Ingebeth. De blev introduceret for Sønderborg modellen.

• 2/12 Tænding af juletræ og julefrokost, fint arrangeret og en super hyggelig landsby julefrokost.

• 3/12 B4R – konference i Kiel om bæredygtige landsbyer. Ingebeth deltog – det var en spændende konference.

• 10/12 Møde med Forvaltning af Landdistrikternes Natur og Fødevarer. Planloven, Natur & Kultur samt Kommunaldirektøren (8-9 stk.); var alle interesseret i hvad der foregik på Broagerland


3. Orientering

• 26/1 konference i Løgumkloster – udvikling af lokalområde Udvikling på lokal området, Ingebeth skal fortælle til konferencen, bestyrelsen gav input.

• 7/2 møde i Landsbyforum; på Alsion kl. 19 – hvem vil med?


• 15/12 Konference Rødding i Salling – udvikling i lokalområdet- hvem vil med? Ingebeth sender mere information ud. Emner er bl.a. Udvikling af lokalområdet, væksthuse, moderne landsbyer.

• 12-16 juni Folkemødet Bornholm – hvem vil med? Ingebeth deltager fra d.12.6. Svend Erik & Anne Mette holder sommerferie i samme uge på Bornholm, og kikker helt sikkert forbi.


4. Broagerland 3.0 – Frilandsby

• Styregruppe: Helle Tarnvig, Connie Skovbjerg & Ingebeth Clausen

• Arbejdsgruppe: Herluf (Vemmingbund), Roy Hansen (Skelde), Torben Christensen (Iller), Ingebeth Clausen (Smøl) & Helle Johansen (Broagerlands repræsentant til Landdistriksudvalget) - Skodsbøl er ikke repræsenteret, men bakker op.

• Med tiden, skulle der gerne nedsættes flere arbejdsgrupper.


5. 21/1 Fællesmøde for laugene på Broagerland kl.19 på Broagerhus ca. 20 deltager

6. Fælles loppemarked på Broagerland evt. sommermarked (Joan)

• Dette pkt. vil blive taget med på dagsorden på fællesmødet d.21..

• et forslag kunne være at kalde det ”Lopperally”, anbefaler det afholdes om sommeren.


7. Infohus i Smøl bymidte

• Vi skal forhører os hos kommunen, om vi må få lov til sætte et sådan hus op til opslagstavle!

• Vi ønske kun skuret uden om den eksisterende bænk, malet sort udvendigt med hvide vinduer og gerne males hvidt indefra.

• Gerne en stor oplagstavle til magnet, med glas/plexiglas for til afskærmning for vind.

• en belægningsform under bænken i skuret, så der ikke skal slås græs.

• Ingebeth forhører hos kommunen og Sussie finder kontakten til sælger og bestille engang til marts.


8. 18-21 juli ”Det levende Teglværk” & Genforeningsfest 2020

• Eventet ”Det Levende Teglværk” d.18-21 juli. - Kan bruge mange frivillige.

• Cathrines Mindes Teglværks museum, søger frivilligt mandskab på 6-8 personer, til at bemande 3-4 stationer, fra d.28.juli v/åbning af cykelfærgen i Brunsnæs og 4 dage i 4 uger, lørdag - søndag og onsdag –torsdag i åbningstiden.

• Informationsmøde for alle frivillige d.28. mats.

• Genforeningsfest 2020 – Den 11. juni er der samling på kongeskansen. Der er masser af andre arrangementer, der kan søges op 50.000 kr. i tilskud til disse arrangementer. Skal Landsbylaugene, landsbyforum og CTM, arrangerer Genforeningsfest på Cathrinesminde Teglværks Museet?


9. 3/3 Fastelavn

• Der må arrangeres fastelavnsfest hos Jesper & Saras festlokale søndag d.3.3. Der søges en arrangørgruppe og kage-bagere. Meld ind hos bestyrelsen (Ingebeth) 10. evt.

• En kærlig udmelding til Smøl: Der må ikke smides engangsvaskeklude ud i toilettet! Giv besked til evt. gæster i byen. Der har 2 gange været forstoppelse i kloakrørene i efteråret.

• Velkomst gave til nye tilflytter: Til Carsten og Louise; søndag d.20.1 kl.11, Sussie køber buket, Jesper, Lis tager med.

• Forslag til Smøl udflugter i 2019; -Er der nogen i Smøl, der har lyst til at arrangerer? o Jollemandsgård o Fjordbåden v/Haderslev o Nydambåden o Hjortspringbåden o Kaffe på Dyrvigkro


• Dato for næste bestyrelsesmøde:

Mandag d. 1.april kl.19 hos Lis Christensen, smøl 38