Spring til indhold

Smøl Landsbylaug

Referat af Generalforsamling d. 11. oktober 2021

Dagsorden:


1. Velkomst v/ formanden Ingebeth


2. Valg af dirigent – Anne Mette blev valgt og generalforsamling er lovlig varslet.


3. Valg af referent – Sussie Sommer


4. ”Formandens” beretning v/ Ingebeth

• Vi fik valgt ny bestyrelsesmedlem Lis, – Svend Erik trådte ud, men han er dog stadig webmaster. Vi fik 3 Suppleanter, Yvonne, Ulla, Jørgen.

• Ingen julefrokost, ingen fastelavn. Pga. virusepedemi

• Vi fik dog samlet affald ind

• Lagt armeret græsrabat, ved infohuset, det fungere fint.

• Smøl udflugt til Nydambåd, nogen på cykel. Aage, Jesper og Ingebeth fortalte.

• Sankt Hans fest hos Yvonne med spisning, flyttede ind under carporten- forløb fint.

• ”Tingstedet” blev installeret på hjørnet i Smøl, af Niels og Jørgen til stor glæde for borger og cykelturister.

• Smølfest i telt i Niels og Mariannes have, en sjov fest.

• Ansøgning om hastighedsbegrænsning gennem Smøl, trafiktælling og hastighedsmåling blev fortaget i sommerferien. Med en tilbagemelding, at der ikke vurderes behov for dette.

• Cykelstien Nybøl – Broager, er under bearbejdelse. Der vil være indkaldelse til borgermøde i oktober, vil stå klar december 2022.

• Landsbybusser i Kværs & Tandslet, kan igen lejes.

• Broagerland blev nomineret til årets landsby, vandt dog ikke.

• Den 3. juli 2022 ”Tour de france” i Sønderborg kommune, landsbylauget blev spurgt til råds om gode ideer til aktiviteter. deadline d.14.10.21

• Broagerland 3.0 har afholdt stiftende generalforsamling. En bestyrelse er valgt, der fortsætter med denne opgave.

• Juletræ tændes d. 28.11.21 kl.11.

• Sammenskuds julefrokost d.4.12.21 kl.13 hos Svend Erik og Anne Mette.


5. Kassererens beretning v/ Aage – godkendt.


6. Indkomne forslag – ingen forslag.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Suppleant og bilagskontrollant. På valg er Sussie Sommer, Jesper Tvede, Ingebeth Clausen – De blev genvalgt + suppleanter Yvonne Petrich, Jørn Christensen – blev genvalgt. og Ulla Warming (ønskede ikke genvalg) + 2 billagskontollanter Niels Warming og Jakob Kaufmann – blev genvalgt


8. Forslag til tilføjelse til vedtægterne – se bilag. Vedr. Arbejdsgrupper og Ad-hoc grupper, der kan få deres økonomi, med særskilt regnskab, ind på samme bankkonto som Landsbylauget – Forslaget blev godkendt.


9. Orientering. Ingen


10. Eventuel… Der kom forslag til aktiviteter, i månederne op til Tour de France i Sønderborg.

• Evt. Anvende Smøltårn pitstop, som reklameevent; evt. Flag i tårnet, lave stor kludedukke på cyklen, med Tour de france, trøje på. Evt. med målstreg over vejen

• Genoplive Iwangs Store cykelhjul, med tour de france reklame ved hovedvejen.

• Fælles Affaldsindsamling via landsbylaugene, på samme dato, på hele Broagerland, med gule trøjer. I foråret og lige inden selve eventen. Med fællessamling og afslutning på Ringriderpladsen

• Vandring på hele Gendarmstien, med opstart flere steder samme tid, med gule trøjer. Så vi slår gul ring om Broagerland. Selvfølgelig med mediedækning og droneoptagelse.


Referent v/ Sussie Sommer

d.13.10.21