Spring til indhold

Smøl Landsbylaug

Referat d. 12. oktober 2021

Dagsorden:


1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 6.9-21 – godkendt Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling den 11.10-21 – med rettelse : Pkt.4 Formandens beretning; ændringer:

• Tour de france er den 3. juli;

• Broagerland 3.0 er der dannet en bestyrelse,

• 14.10.2021 for gode aktiviteter til tour de france. – godkendt med rettelser

• Ændret dato for julefrokosten til Lørdag d. 4.december kl.13.


2. Konstituering af den nye bestyrelse;

• Lis, blev valgt som sekretær, ønsker kun for et år ad gangen.

• Formandsposten tog Ingebeth, uigenkaldelig for sidste gang!


3. Siden sidst – generalforsamling; Vi håber, at se flere til næste års generalforsamling, fordi vi mener, at det er vigtigt at vores medborger, kan få indflydelse på Landsbylaugets arbejde ved at deltage i generalforsamlingen. 60 voksen er indbudte, 17 deltog deraf 6 bestyrelsesmedlemmer. ca 20-30 % deltagelse. Evaluering:

• God ide med underholdning/ beretning/ historie fortælling til general forsamling.

• Mødeforløb af 1. Generalforsamling/ 2.varmt mad/ 3.underholdning.

• Gerne med tidsskala på mødets indhold og længde.

• Læg referater på facebook, eller henvis til hjemmesiden.

• Vis på facebook, evt. link til hjemmesiden, hvad vi har lavet, evt. få en fast ”pressefotograf” til at tage billeder vores arrangementer.

• Anvend Fodnote på vores skriftlige kommunikation med vores hjemmesideadresse.


4. Andet

• Julefrokost 4. december kl.13. v / Anne Mette og Svend Erik

• Juletræ/ juleaktiviteter; o Juletræ købes v/ Busholm 100 kr. - (Yvonne) o Udgifter t/Gløgg og æbleskiver dækker landsbylauget.(Marianne) o Nye julekugler – (Yvonne) o Nye bånd og ståltråd til sløjfer skal laves.

• Projektplan – revideret, se vedhæftet

• Information: Tilflytterservice har afholdt infodag for potentielle tyske tilflyttere. 48 deltager fra 11 delstater, yderligere 90 på venteliste. De afholder et nyt informationsmøde i Sønderborg d.07.11.21


5. Evt.


dato for næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d.11.januar kl.19 v/ Sussie, Smøl 13


Referent v/Sussie Sommer

13.10.2021