Smøl Landsbylaug

Nu kan den endelige solcellerapport, som de studerende har udarbejdet læses.

klik under Projekt zero, i øverste bjælke.

Smøl solcelleudvalg, som består af Morten, Svend Erik, Yvonne, som meldte sig i gruppen, samt bestyrelsen  vil gennemgå rapporten mandag den 13. februar

 De melder efterfølgende, ud med en konklusion på rapporten, på hjemmesiden her!