Fordybelsesbænke

Fordybelsesbænke

Som nogen sikkert har bemærket, så er der sat fem nye fordybelsesbænke op langs Gendarmstien. Bænkeprojektet er et samarbejde mellem de fem Landsbylaug og “Stillegruppen” på Broagerland. Vi har søgt midler til i alt 20 bænke og har indtil nu fået til 12 .  Så en stor tak til sponsorerne – Broager Sparekasse, BrewParts i Vemmingbund og Sønderborg Kommunes Landsbypulje.

I løbet af de næste 2-3 uger håber vi, at de næste syv er på plads,

Bænkene er lavet af Janis Jung i Gammelgab

Fordybelsesbænke

De første fem fordybelsesbænke er sat op langs Gendarmstien . Bænkene er sponsoreret af Broager Sparekasse, og er de første af i alt 18 bænke, der skal sættes op på hele Broagerland.

De fem Landsbylaug på Broagerland har samarbejdet omkring projektet, og  håbet er, at vi kan få midler til at fortsætte projektet enten med kommunale midler eller sponsorater.

 

Bestyrelsesmøde 27/3

 

Landsbylauget for Smøl

 Bestyrelsesmøde mandag d. 27/3 2017 kl. 19.30 i nr. 22

 Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  2. Siden sidst – shelters godkendt på Broagerland, men modstand i Kragesand – konference i Kolding 24/1 – SL orientering – rengøring af Smøl – fællesmøde i Skodsbøl – Gråsten Avis – borgermøde i Rinkenæs med Folketingets Landdistriktsudvalg.
  3. Orientering – nye træer i alleen, infotavle ved flagermustræ/insekttræ DN – ansøgning til Broager Sparekasse til bænke på Broagerland – fordybelse på Broagerland – event på Cathrinesminde uge 30 – Triatlon i Brunsnæs den 27/5 – regnvandskloak- Stofa – pallehaver – Broagerhus
  4. Landbyforrum herunder landsbytopmøde 4/4 kl 18.00, hvem vil med?
  5. Transformator
  6. Tilskud til kørsel
  7. Evt  dato for næste møde

Ingebeth

 

 

Foråsrengøring af Smøl 26/3 kl 10.00

Forårsrengøring

af Smøl

Søndag den 26/3 kl. 10.00

Så mød op med redskaber og godt humør.

Så er det tid til at få fjernet affald langs vejene i Smøl.

Sønderborg forsyning leverer affaldssække og afhenter affaldet, vi skal bare samle det.

Når vi er færdige er der pølser, sponsoreret af Sønderborg Forsyning.

Invitation til temamøde den 1. november 206

Invitation til temamøde
Fødevarer, Spejdernes Lejr & Turisme
Tid: Tirsdag, den 1. november 2016, kl. 17.00 – 21.00 Sted: Lysabild Skole, Lysabildgade 2, 6470 Sydals
Mød op til denne temaaften, hvor vi balancerer mellem to spor; nemlig turismeudvikling og handlinger der kan bringe fødevarestrategien i mål. Der er sammenfald mellem en række aktører i begge spor, derfor har vi valgt at arrangere et fælles temamøde.
Udgangspunktet er troen på to forhold:
1) at samler vi alle kræfter, så har Sønderborg-området potentialet til at blive den mest søgte turistdestination i hele landet og grænseområdet.
2) samarbejder vi for at skabe ”Sønderborg som et klimavenligt fødevareområde”, vil det resultere i flere lokale jobs indenfor flere brancher, øget sundhed og bæredygtighed med øget bosætning på sigt.
Program:
Kl.
Turist-aktører
Fødevare-aktører 17:00
Velkomst 17:10
Hvilke muligheder giver SL2017 for fødevareaktører og småskala-turismeaktører?
Indlæg ved Mikkel Harritslev, projektleder for SL2017. 17:25
Den Sønderjyske Bookingportal: Hvordan kan dit tilbud blive mere synligt? v. Helle Schack, Booking- og webkoordinator
Skiltning: Hvilke regler gælder på egen matrikel? Og hvilke i det offentlige rum? 18:00
Et spark bagi, der skubber fremad Dagens ordstyrer Jeppe Søe har gennem 20 år arbejdet med at få forskellige brancher til at samarbejde om store begivenheder. Hvordan sikrer man, at det bliver et samlet spark der rammer målet – og samtidig ikke noget, der stopper når arrangementet er slut? Hvordan finder man fælles fodslag der brander området og alle mulighederne lige? 18:20
Aftensmad 19:00
1. Hvordan optimeres turismen i forbindelse med de store arrangementer der kommer til byen?
1. Afrunding af skiltedebatten og spørgsmål fra Future Camp den 1. august 2016
2. Hvordan kan vi blive bedre til at løfte i flok og skabe synergier mellem de forskellige aktører?
2. Hvordan kan vi øge afsætningen af lokalt producerede fødevarer i forbindelse med store arrangementer? Skabe mere handel?
3. Kan vi udvikle nye turistprodukter og styrke oplevelsespakker?
3. Hvordan kan vi lave et udstillingsvindue for lokale fødevarer? 21:00
Næste skridt og afrunding
Næste skridt og afrunding
Tilmelding: senest 28. oktober her eller 27 90 54 59. Vi glæder os!