Spring til indhold

Opdatering om nærvarme

  • af

Opdatering om nærvarme

Kære alle

På vegne landsbylaugene på Broagerland sendes vedhæftede.

Supplerende kan det oplyses at Sønderborg Kommune og ProjectZero, i samarbejde med flere kommuner i Region Syddanmark, har modtaget EU-midler der bl.a. kan anvendes til at undersøge potentialerne for fælles varmeløsninger.

Der er derfor igangsat såkaldte screeninger på en række landsbyområder – altså tekniske beregninger, der skal vise om det giver mening at lave fælles løsninger.

Såfremt fællesløsninger skal komme på tale er det naturligvis en forudsætning at man lokalt ønsker en sådan. Det kan derfor være en god ide at I lokalt finder ud af om der er interesse for fælles varmeløsninger – evt. i samarbejde med andre landsbylaug. Flere er allerede i gang.

Vi forventer de omtalte screeninger vil være klar i starten af det nye år.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

 Sønderborg Kommune
Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Carl Erik Maae
Landsbyudvikler

M 27905469
came@sonderborg.dkwww.sonderborgkommune.dk

Læs Mere via linket: nærvarme laug – mail til øvrige landsbylaug