Nytårskur hos ny Borgmester 2014

Niels Iwang  og Ingebeth Clausen, var til nytårskur hos Borgmesteren på Alsion

mandag den 6.januar 2014. 

Gaven til vores nye Borgmester Erik Lauritzen, var en spand reparationsasfalt samt en hilsen

fra Smølbylaug, i hilsen stod der :

Til Borgmesteren.

Landbylauget for Smøl ønsker tillykke og held og lykke med de mange opgaver der venter i de næste år.

Venlig hilsen

Aage Hansen, Sussi Bracht, Niels Iwang, Jesper Thun, Ingebeth Clausen

Bestyrelsen for

Landsbylauget for Smøl

smoel.22@mail.dk

Gave: en spand reparationsasfalt.

Gaven er en kraftig opfordring til kommunen om at gøre noget ved trafik og vejforhold i Broager- Smøl- Nybølområdet.

Efter at motorvejen er åbnet, er Nybøl Landevej + vejen gennem Smøl blevet tilkørselsvej til motorvejen, det giver naturligvis øget trafikmængde, bl.a. mange flere lastbiler. Da vi har mange gående og cyklende i området, har vi flere gange opfordret kommunen til at etablere cykelsti mellem Broager og Nybøl samt fodgængerovergang i lyskrydset Nybøl Landevej/Brovej i Broager, da det er livsfarligt at færdes på vejene. Kommunen har takket for henvendelsen og så er der ikke sket mere, bortset fra en trafiktælling/hastighedsmåling på Nybøl Landevej sidste år(som vi ikke har fået nogen tilbagemelding på).

Igennem Smøl er der gennemkørsel forbudt, det bliver ikke overholdt, da vejen bliver brugt som tilkørselsvej til motorvejen. Byen blev kloakeret i 1998 og siden er vejen kun blevet lappet og med meget ringe effekt, og kun når vi har henvendt os til kommunen. Vejen er meget ujævn og fyldt med store huller, så man skal køre slalom, når man skal igennem byen.

Dette er en kraftig trafikal opfordring til det nye byråd fra et udkantsområde i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *