Spring til indhold

Udviklingsplan 2012

 

Smøl

Lokal udviklingsplan 2012-2020

 Introduktion

 Vision

Strategi Smøl landsbylaug

Side 2 af 4 Introduktion ………………………………………………………………………………………………………………… 2

Vision – hvor vil vi hen ………………………………………………………………………………………………… 2

Strategi – hvad skal der til ……………………………………………………………………………………………. 2

Taktik – Hvordan kommer vi derhen ……………………………………………………………………………… 3

Introduktion

Smøl er en lille landsby tæt ved Broager mellem Sønderborg og Gråsten. Byen har 28 husstande og indbyggerne repræsenterer alle aldersgrupper Fællesskabet bliver vægtet højt og der er stor opbakning om fælles projekter og traditioner.

Vision – hvor vil vi hen

Vi i Smøl ønsker at gøre Smøl til at unikt, rart og grønt sted at bo. Vi vil sætte fokus på vedvarende energikilder, såsom solceller, vindmøller eller biogas, og alternative varmekilder, såsom jordvarme og andre varmepumper og biobrændsel. Vi mener at vi bør og kan gøre en forskel i energiskiftet ved at starte her i det små.

I denne sammenhæng vil vi gøre en indsats for at få etableret cykel, og gangtier der gør det lettere og mere sikkert at komme til og fra Smøl uden bil. Dette er vigtigt for os, da Smøl er omgivet at landeveje.

Vi ønsker at sætte fokus på det gode fællesskab i Smøl. Vi vil gøre det muligt for dem der ønsker, at deltage i fælles arrangementer og projekter hvor der er plads til alle.

Strategi – hvad skal der til

1. Bæredygtighed

Landsbylauget skal undersøge mulighederne i at være testlandsby for alternative, vedvarende energikilder. Der skal søges kommunale midler, understøttelse og vejledning, fx fra Sønderborg Kommunes “Project Zero”, samt EU midler for at kunne realisere nytænkende og bæredygtige løsninger på energiområdet. Landsbylauget skal sørge for at videreformidle al information til beboerne.

Smøl landsbylaug Side 3 af 4 Lauget vil ud over det, opmuntre beboerne til at skifte til mere vedvarende varmekilder når der fx alligevel skal skrottes et gammelt olie eller gasfyr. Lauget skal kunne henvise og videreformidle til andre, neutrale instanser der kan yde vejledning på dette område.

2. Cykel- og gangstier

Landsbylauget står for kontakten til kommunen og andre instanser, og kommunikere vigtigheden af etableringen af cykel og gangstier samt etableringen af flere fodgængerfelter i krydset ved Broager.

Cykel, og gangstier kunne indgå i en større sammenhæng med cykel ruterne på Broagerland

3. Fællesskabet

Landsbylauget skal støtte op om de regelmæssige nuværende arrangementer, såsom fælles St. Hansfest, Smølfest, skydning, fastelavn mm. og gøre en indsats for at de bibeholdes.

Landsbylauget står for koordinering og videreudviklingen af det nuværende projekt “Smøl bypark”. Projektet kunne videreudvikles i retning af fælles bord og bænke, legeredskaber mm. til gavn for cykelturister.

Taktik – Hvordan kommer vi derhen

1. Testlandsby indenfor alternative, vedvarende energikilder

a) I forbindelse med Sønderborg kommunes projekt “Udviklingen af landsbyer med fællesløsninger på energiområdet” har Smøl haft kontakt med en gruppe studerende fra SDU.

b) De studerende har arbejdet på et projekt der skulle belyse mulighederne for etableringen af et fælles energianlæg (fx solcelle laug)

c) Projektets konklusion er med til at danne grundlag for det videre forløb.

d) Der er nedsat en arbejdsgruppe der undersøger muligheder vedrørende fælles vedvarende energiløsninger

Smøl landsbylaug

Side 4 af 4  

e) Lauget sørger for at viderekommunikere projektets forløb til beboerne

f) Ansvarlig: Smøl landsbylaug

2. Etableringen af cykel og gangstier samt fodgængerfelter

a) Lauget forespørger offentlige instanser og lodsejere om mulighederne for etableringen af gangstier mm.

b) Ansvarlig: Smøl landsbylaug

3. Udviklingen af fælles arrangementer

a) Lauget fortsætter med at planlægge, uddelegere og opmuntre til fællesarrangementer.

b) Lauget udnævner ansvarlige for viderekommunikation på Smøls hjemmeside

c) Ansvarlig: Smøl landsbylaug

4. Etablering og udvikling af Smøl bypark

a) Lauget undersøger ønsker hos beboerne for Smøl bypark

b) Der nedsattes en arbejdsgruppe som undersøger mulighederne for etableringen af de forskellige ønsker

c) Ansvarlig: Smøl landsbylaug

Smøl Landsbylaug, marts 2012: Aage Hansen, fmd. Ingebeth Clausen Sussi Bracht Niels Iwang Sarah Nesbigall Jesper Thun, suppl. Yvonne Petrich – bilagskontrol Jakob Kaufmann – bilagskontrol

 Taktik og handling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *