Spring til indhold

Lokal nærvarme

  • af

Lokal nærvarme

Lokal nærvarme:

Vedr. de tidligere udsendte spørgeskemaer

Arbejdsgruppen (repræsentanter fra de 4 landsbylaug på Broagerland) har nu set på spørgeskemaerne som vi har fået retur.

Vi har fået svar fra omkring 90 beboere på Broagerland, og kun ca. halvdelen vil være interesseret i en lokal nærvarmeløsning, og det er for få til at det kan realiseres.

Der er mange der synes det er en god ide, men har anden form for varmeløsning end gas, så det ikke er aktuelt.

Som det ser ud lige nu, går vi ikke videre med arbejdet, før vi har modtaget og taget stilling til den udmelding omkring varme- og energiløsninger der er undervejs fra Sønderborg Kommune.

Den forventes modtaget inden årsskiftet, hvorefter vi om relevant forventer at arbejde videre ift. det udmeldte, samt eventuelt også alternativer som vi foreløbigt har drøftet.

Hilsen

Arbejdsgruppen