Smøl Landsbylaug

Generalforsamling i Smøl Landsbylaug, 25. september 2015 kl 1830

 Smøl Landsbylaug

inviterer til generalforsamling med gratis fællesspisning fredag den 25. september 2015 kl. 18.30 i kantinen på Maskinfabrikken

 

Landsbylaugets formål er at være et forum

 • hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet
 • som kan medvirke til at få idéer ført ud i livet og løse fælles problemer
 • som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivitetsgrupper, i forhold til offentligheden (for eksempel kommune, region og stat)

Din mening er også vigtig

 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst v/ Ingebeth
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. ”Formandens” beretning
 5. Kassererens beretning med regnskab og budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg Sussi, JesperThun/Sarah, Ingebeth og Jesper Tvede(suppleant)
 8. Efterlysning – gamle billeder fra Smøl
 9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 • Formand Ingebeth Clausen – Smøl 22 – 23 46 15 23
 • Bestyrelsesmedlem Sussi Bracht – Smøl 13 – 28 50 25 30
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Thun – Smøl 9 – 28 28 64 32
 • Bestyrelsesmedlem Svend Erik Hansen – 61 60 21 44
 • Kasserer Aage Hansen – Smøl 22 – 51 26 18 12
 • Suppleant Jesper Tvede – Smøl 23

Fællesspisning

I forbindelse med ”Frivillighedsugen – uge 39” har vi fået 1000 kr. af Sønderborg Kommune og dem vil vi bruge til fællesspisning. Så kom og vær med til generalforsamling og fællesspisning og lad os få en snak om Smøls fremtid.

Tilmelding til spisning senest: fredag den 18/9 på 23461523 eller clausen1818@gmail.com

I skal selv medbringe tallerken, bestik, glas og kop.

På bestyrelsens vegne

Ingebeth Clausen

 

Dit valg til fællesskab i Smøl