Smøl Landsbylaug

Referat af Smøl Landsbylaug´s General forsamling 25. September 2015

Der var ca. 20 tilmeldt til general forsamlingen og fællesspisning

 

Dagsorden:

 1. Velkomst af  Formanden; Ingebeth Clausen
 2. Lars Pedersen, blev valgt som dirigent.
 3. Sussi Bracht, blev valgt som referent.
 4. Formandens beretning blev godkendt. Er vedlagt
 5. Kasserens beretning af regnskabet, blev godkendt
 6. Der var ingen indkommende forslag.
 7. Alle blev genvalgt endnu 2 år til bestyrelsen: Sussi, Jesper/Sara, Ingebeth og Jesper Tvede som suppleant.
 8. Vi efterlyser gamle foto, billeder fra Smøl, til foredraget med Niels Paulsen den 29.oktober i kantinen på Fr. Petersens maskinfabrik.

Inviter gerne tidligere Smøl borgere med til foredraget! Se særskilt invitation!

Billederne, som vil blive kopieret, kan afleveres i god tid, hos Svend Erik eller Åge & Ingebeth.

 1. Orientering: Generalforsamlingens deltagere fik mulighed for at skrive på posters, om de ønsker, man havde for Smøls fremtid!

Indkommende forslag:

 • Ridestier og vandrestier.. til evt. Bøffelkobbelskov
 • Petanque bane
 • Skydebane
 • Fælles aktivitetshus!
 • Cykelsti v/ Nybøl landevej 2016
 •  evt. Viadukt v/Smøl1, under vejen til cykelstien på modsatte side.
 • Flere fodgængerfelter ved Lyskrydset.

Mange gode forslag som bestyrelsen vil forholde sig til ved næstekommende åben bestyrelsesmøde v/ Svend Erik Smøl 2, 26.10 kl.19.30

 1. Evt.  Opfordring til fælles æblepresse arbejdsdag, Jacob Kaufmann indkalder på facebook – (arbejdsdagen fandt sted mandag d.28.9)

 

05.10.15

Referent v/Sussi