Smøl Landsbylaug

Formandens beretning 2014

Generalforsamling d.24/10-14

Formandens beretning

Vi har siden sidst haft 5 bestyrelsesmøder og deltaget i adskillige møder mv. i forbindelse med livet i landsbyerne f.eks.

d.23/01-14 Møde ved Marianne Thycsen sammen med Skelde/Dynt og Iller/Brunsnæs for at finde en repræsentant til Landdistrikts udvalget (LDU) i Sønderborg Kommune, da Marianne ikke mere kunne være i det.

Vi enedes om at det skulle være Helle  Johansen og Ingebeth blev suppleant.

d.03/03 Var Sussi og Ingebeth på webmaster ERFA møde i Nordborg for at få opdateret deres viden ang. hjemmesiden.

 

d.25/03 Holdt Landsbyforum turismemøde på Elstrup Mølle, ang. styrkning af turismen i Sønderborg kommune Ingebeth deltog.

 

d.22/04 Havde Landsbyforum kaldt til møde i Skyttehuset ang. de lokale udviklingsplaner 2. Det var et meget godt og positivt møde, hvor utroligt mange politikere fra de forskellige udvalg i kommunen var mødt op, sammen med repræsentanter fra LDU alle Landsbylaug og selvfølgelig Landsbyforum.

Der var stor interesse fra politikerne og de lover alle mere end de kan holde, men havde tilsyneladende stor focus på hvad der rører sig i landsbyerne og de lokale udviklingsplaner.

Jesper Thun, Ingebeth og jeg selv deltog.

 

d.21/08 Var vi til møde i Skelde v/”frk. Jensen”, sammen med de øvrige laug fra Broagerland, Connie og 2 medarbejdere fra PLAN i Sdbg.kommune, for at forberede fornyelse af de lokale udviklingsplaner.

Der var livlig aktivitet ved de forskellige borde, sammensat på tværs af laugene og med nogle utrolig sammenfaldende resultater/konklusioner som resultat på ”hvad er du stolt af i din landsby” og hvordan skal den se ud om 10 år.

Det der blev fremhævet af alle grupper, natur/turisme og historie.

 Man skulle forbedre Gendarmstien, oprette flere stier, undgå lukning af flere hel- eller halvoffentlige steder var de sammenfaldende konklusioner.

 

d.28/08 Var der stiftende generalforsamling i LAG Sønderborg-Aabenraa i Feldsted.

LAG = Lokal aktivitets gruppe, har store midler til uddeling i lokalområdet. Sønderborg og Aabenraa har hidtil haft hver deres gruppe, men de var blevet pålagt en sammenlægning.

Vi tog med for at være med til at sikre at der skete en ligelig fordeling af mandaterne imellem Sdb. og Aabenraa.

Det må man sige lykkedes til fuldt ud, formanden blev en ”Sønderborger” Rolf Nørulf fra Nordborg, og ellers en total enighed om en ligelig fordeling imellem de 2 byer.

Sussi, Mads, Niels, Ingebeth og jeg selv deltog.

 

Ud over at rende til diverse møder, har vi:

Jesper Tvede og jeg har fremstillet et par bænke af restetræ fra Nydam båden, og sat dem op, en ved opslagstavlen og en i ”nedre Smøl”

Klaget adskillige gange til kommunen over meget dårlige veje og manglende gadelys, spec. lige efter ”Bodil”

Foræret borgmesteren en spand asfalt i tiltrædelsesgave(nytårskur). Niels(Sten) sponsorerede, til de dårlige veje.

Niels og Ingebeth afleverede den og deltog i arrangementet.

Men hvornår det hjælper må stå hen i det uvisse, lappeholdet mener at de vejstykker der ikke er lappet skal lægges helt om.

Der blev jo sidste år arbejdet med et projekt om fælles jordvarmeanlæg, men det endte med at blive forkastet pga. husenes placering?

Vi har modtaget vores årlige tilskud på 5500 kr.

Vi har købt en æblekværn til udlån sammen med æblepresseren

Regler for lån af telt, æblepresser og kværn ligger på hjemmesiden.

Der blev holdt fastelavn ved Jacob og Marlene, Joan havde arrangeret og Yvonne havde bagt fastelavnsboller, 28 deltagere en hyggelig eftermiddag.

Vi var til korporationsskydning 200m på Skrækkehøj. Jacob var tovholder. D.20/06.

d.23/06 Sct. Hans i carporten i nr.22 igen pga. vejret, med fællesspisning, fadøl og godt humør, ca. 25 sjæle deltog.

d.09/08 Havde Smølfestkommiteen indkaldt til fest.

Byteltet blev rejst og dannede rammen om en vellykket fest, hvor Jesper leverede musikken, Ole borde og stole, Jacob m.fl. grilmester og underholdning af adskillige af deltagerne. Ca 30 deltog.

Som et forsøg og ”prøveklud ”er der blevet opsat cykelbokse ved rutebilstationen af LDU, disse kan lejes for et halvt eller helt år af gangen, så man er sikker på at ens dyrebare cykel er der når man har været med bussen.

Samtidig har Dynt/Skelde fået en 9 personers bus stilleet gratis til rådighed i 2,5mdr. som forsøg på at supplere den offentlige transport, vi havde ikke lagt billet ind, da vi ikke mener at kunne udnytte den.

d.12-15/10 var Ingebeth på Ryslinge Højskole, hvor man fokuserede på ”fremtidens landsbyer” !

Udviklingsplanen for Smøl skal revideres, og vi har haft det på programmet, men fristen er blevet udsat da ”PLAN” i Sdbg.kommune ikke er klar til at modtage dem endnu pga. opgaven med at registrere alle ejendomme fra før 1950.

Så det er en opgave der venter den nye bestyrelse, evt. med deltagelse af Smølboerne i et borgermøde.