Smøl Landsbylaug

Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling for Landsbylauget for Smøl

       Fredag den 24/10 2014 hos Niels og Marianne Smøl 24.

 

  1. 1.   Velkomst ved Aage Hansen (formand).

Aage bød velkommen, der var 19 fremmødte.

 

  1. 2.   Valg af dirigent.

 Sven Erik Hansen blev foreslået og valgt.

 

  1. 3.   Valg af referent.

 Ingebeth Clausen blev foreslået og valgt

 

  1. 4.   Formandens beretning:

Se bilag

 Godkendt.

 

  1. 5.   Kassererens beretning.

 Se bilag.

 Regnskab godkendt

 

  1. 6.   Har Landsbylauget sin berettigelse?

Der var en del snak om, vi skulle blive ved med at bruge så mange kræfter på landsbylauget. Hvad får vi ud af det, er det kun for at få tilskuddet fra kommunen eller er der reelle problemer, vi skal tage fat på? Vi besluttede at køre et år mere, og så tage det op igen. Bestyrelsesmøderne vil være åbne for alle i Smøl og bekendtgjort både på hjemmesiden og Facebook

Ingebeth fortalte kort om højskolekurset ”fremtidens landsbyer”, er det  udvikling eller afvikling.

Vi havde en lang snak om brug af Facebook kontra Smøls hjemmeside. Vi kan konstatere at hjemmesiden ikke bliver brugt, men derimod facebooksiden ” Smøl City”, så for fremtiden vil nyheder, invitationer m.v. kunne ses på Facebook.

 

 

  1. 7.   Indkomne forslag.

Ingen

 

  1. 8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg Aage, Niels og Jesper Tvede (suppleant).  Niels ønskede ikke genvalg,  så Sven Erik Hansen blev valgt. Genvalg til bilagskontrollanterne Yvonne og Jacob.

Ved næste bestyrelsesmøde den 21/11 konstitueres den nye bestyrelse.

                

  1. 9.     Evt.

Der bliver sat juletræ op på hjørnet som de andre år, tændes den 1. søndag i advent om formiddagen.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Landsbylauget i Smøl

 

Aage Hansen – Formand                 51261812 clausen1818@gmail.com

Ingebeth Clausen – Kasserer           23461523 clausen1818@gmail.com

Sussi Bracht                                   28502530 smilende.sussi@hotmail.com  

Jesper Tuhn                                    28286432 jesperthun@gmail.com

Sven Erik Hansen                            74442155 seh-eye@post6.tele.dk     

Jesper Tvede – supplant                  22939312 jesper-jensen@hotmail.dk

Yvonne Petrich – bilagskontrollant

Jacob Kaufmann – bilagskontrollant

 

 

Referent:

Ingebeth Clausen