Smøl Landsbylaug

Generalforsamling 2013 -referat

Referat af generalforsamling for Landsbylauget for Smøl

       fredag den 25/10 2013 hos Niels og Marianne Smøl 24.

  1. 1.   Velkomst ved Aage Hansen (formand).

Aage bød velkommen, der var 20 fremmødte.

  1. 2.   Valg af dirigent.

 Sven Erik Hansen blev foreslået og valgt.

  1. 3.   Valg af referent.

 Ingebeth Clausen blev foreslået og valgt

  1. 4.   Formandens beretning:

Se bilag

 Godkendt.

  1. 5.   Kassererens beretning.

 Se bilag.

 Godkendt

  1. 6.   Indkomne forslag.

Ingen

 

  1. 7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 På valg var Sussi, Ingebeth og Jesper Tvede (suppleant).  Alle blev genvalgt. Genvalg til bilagskontrollanterne Yvonne og Jacob.

  1. 8.     Evt.

Der bliver sat juletræ op på hjørnet som de andre år, tændes den 1. søndag i advent om formiddagen.

Smølfest: det nye festudvalg er Marianne og Niels og Lars og Joan

 

Bestyrelsen for Landsbylauget i Smøl

Aage Hansen – Formand                 74442824   smoel.22@mail.dk

Ingebeth Clausen – Kasserer           23461523 smoel.22@mail.dk

Sussi Bracht                                   28502530  smilende.sussi@hotmail.com  

Niels Iwang                                    74440645  iwang@mail.dk

Jesper Tuhn                                     28286432 jesperthun@gmail.com     

Jesper Tvede – suppleant ‘                               jesper-jensen@hotmail.dk

Yvonne Petrich – bilagskontrollant

Jacob Kaufmann – bilagskontrollant

Referent:

Ingebeth Clausen