Smøl Landsbylaug

Dagsorden for generalforsamlingen 28/10 2019