Smøl Landsbylaug

Formandens beretning og Referat af Generalforsamlingen 2021