Smøl Landsbylaug

Referat bestyrelsesmøde marts 2017

Referat af bestyrelsesmødet mandag d.27.3.2017  /Smøl nr.22

 Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Ingebeth , Aage, Jesper Tvede, Svend Erik, Sussie Gæst : Yvonne

Dagsorden:

 1. Referatet fra sidst blev godkendt.
 2. Siden sidst:
 3. 7 shelters opsætning er påbegyndt. Der er hørrigssvar fra Kragesand, som har en klage, der omhandler et shelter, der er placeret for tæt op ad en hustand.
 • Konference ”Benefits for regioner”; ”Interreg”–projekt, der støtter op om samarbejdet tværs over grænsen, der kan omhandle madvarer, energi og turisme i det sydlige Danmark kontra Slesvig. Ingebeth deltog i konferencen, som syntes det var spændende, især et projekt i Pløn, med små minikraftværker til mindre landsbyer. Måske arrangerer vi sammen med Sønderborg kommune en udflugt til Pløn.
 • Landsbyforum; inviterer igen til folkemøde samt der var omtale af grejbank.
 • Rengøring af Smøl; 4 hold gik på jagt efter affald det blev til 10 affaldssække. Aage og Mads S. Gik i gang med renoveringen transformatorstationen, kradse gamle fuger ud og murede op under lågen.
 • Fælles landsbylaug møde i Skodsbøls fælleshus; Et godt møde.
 • Artikel i ugevisen gråsten avis ”Focus på Broagerland”, fortæller om de aktiviteter der sker på Broagerland via Landsbylaugene. Hjemmesiden ”broagerland.dk” er vældig godt besøgt.
 • Politisk Borgermøde i Rinkenæs; mødet med folketingets landdistriksudvalg, som dagen efter blev vist rundt i Sønderborg kommune.
 1. Orientering:
 • Nogle nye træer bliver plantet på Allén, landmåler har sat skelpæle op, for at markere hvor bred rabatten skal være på allén, så træerne ikke lider skade igen.

Store sten vil blive placeret ved rabatten, for at holde afstand.

 • Hultræet til insektbo, tilses først i april af Andreas Andersen fra Danmarks naturfredningsforening.
 • Ansøgning er afleveret til Broager Sparekasse, til bænke fornyelse på Broagerland, i forbindelse med fordybelse på Broagerland, i samråd med de øvrige landsbylaug, Vi tilbyder Broager Sparekasse messingskilte med deres logo, vi forventer en hurtig tilbagemelding. Hvis de vælger ikke at støtte os, er ansøgning til borgerinitiativer v/ Sønderborg kommune, klar til afsending.
 • Der ansøges ligeledes 67000 kr. til event ”Det levende Teglværk” ved Broager Sparekasse, samt ved Landsbypuljen ved Sønderborg kommune d.10/4, hvis de heller ikke ønsker at støtte her. Vi sidste mulighed være at ansøge hos Regionens landsbypulje inden erhvervs landdistriksudvalgsmødet d.10/4
 • Triatlon i Brunsnæs d.27.6 (Cykle, løbe og Kajak) for at samle ind til færgeforbindelsen mellem Brunsnæs og Tyskland samt reparation af færgelejet.
 • Det fungerer fint med installering af Stofa i Smøl, vi forventer de sidste regnvandsrister skal løftes inden der sættes en fuld asfaltering ind. Så må det være dagen hvor vi alle hejse flaget !
 • Referat af bestyrelsesmødet mandag d.27.3.2017 /Smøl nr.22
 • De 2 palle haver der står hos Iwang, skal plantes til, vokse op og bliver afhentet i juli til Spejderlejren i uge 30.
 • Broagerhus har inviteret til indvielse d.7 april kl.15.30-17.30

 

 1. Landsbyforum herunder landsbytopmøde, Bakkensbro den 4.april kl.18, hvem vil med?

 

 1. Transformator; er klar til renovering her i foråret.

De værste fugerne skal kradses ud og fuges op på ny, vi starter nede fra og lejer udstyr til at nå den øvre halvdel. Arbejdsweekender 1+2. April samt 8+9. April og ved aftenstide på hverdagsaftener. Aage der er tovholder i projektet, lægger beskeder på FB Smølcity

 

 1. Tilskud til kørsel, Formanden Ingebeth får tilskud til en tank brændstof, for alle de møder hun har deltaget i .

 

 • Spejderlejr uge 30, vil der være en heike på gendarmstien om broagerland, de vil passere Cathrinesminde museum ved samme lejlighed.

 

 

       Nyt møde dato Onsdag d.3. maj kl. 19.30 hos Svend Erik

 

Dette møde flyttet til 31/5 2017 kl. 19.30 hos Svend Erik