Smøl Landsbylaug

Referat af Bestyrelsesmødet 18.9.2014

Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 18. september 2014 referat:

Tilstede: Sussi, Niels, Aage og Ingebeth (referent)

 

  1. Referat godkendt.
  2. Siden sidst.

Bestyrelsen har været til møde i Skelde angående fornyelse af udviklingsplanen. Den skal revideres og planen er – sammen med Connie, at holde et borgermøde for Smølborgerne, så vi sammen finder nogle mål for Smøls udvikling. Mødet holdes evt. januar.

Bestyrelsen har været til stiftende generalforsamling for LAG Sønderborg-Aabenraa i Feldsted da LAG Sønderborg skulle lægges sammen med Aabenraa.

LDU kører et forsøg, hvor de i 2,5 mdr. tilbyder at stille en 9-personers bus gratis til rådighed for landsbyerne. Bestyrelsen har takket nej, da vi ikke mener at Smøl har mulighed for at udnytte tilbuddet.

Der har været afholdt møde i landsbyforum (Aage deltog) og landdistriktsudvalget. Se bilag

  1. Generalforsamling holdes den 24/10 kl. 20.00 (efter korporationsskydningen) hos Niels og Marianne.
  2. Korporationsskydning 24/10
  3. LDU og Sønderborg kommune har aftalt at der bliver der opsat cykelbokse ved rutebilstationen i Broager. Disse bokse er aflåste og man kan leje en boks for et ½ eller et helt år. Landsbylaugene skal så i fællesskab udleje boksene, dvs. at en skal tage sig af kontrakter, indbetalinger og nøgler. Vi har drøftet det i bestyrelsen og mener ikke at det er vores opgave, men en sag mellem lejer og udlejer, hvilket vi har meddelt Helle Johannsen (kontaktperson). Vi har hængt opslaget op på opslagstavlen.
  4. LDU har bevilget midler til afholdes af højskoleuge ”Fremtidens landsbyer” på Ryslinge Højskole fra den 11-15. oktober. Ingebeth har søgt om at komme med.
  5. Evt. Næste møde er den 20-11, hvor vi skal drøfte borgermødet, -hvordan griber vi det an – hvornår, hvor, Connie skal inviteres osv. Afsluttes med julefrokost for bestyrelsen.

Ingebeth