Smøl Landsbylaug

Referat af Bestyrelsemødet 6.januar 2014

Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde  6. januar 2014 referat:

Tilstede:  Sussi, Niels, Aage, Jesper Thun, Jesper Tvede og Ingebeth (referent)

  1. Referat fra generalforsamlingen blev godkendt og bestyrelsen konstitueret.
  2. Siden sidst.

Den første søndag i advent blev juletræet tændt. I år var det meget fint pyntet med hjerter, kugler og sløjfer. Der blev serveret gløgg og en enkelt dram. Nogle fra bestyrelsen var til indvielse af Nybøl Nor stien. Efter vi har henvendt os til kommunen er nogle af hullerne i vejen er blevet lappet uden den store effekt. Niels og Ingebeth har været til nytårskur hos Borgmesteren, gave – en spand asfalt og én trafikal skrivelse, så de ikke glemmer udkantsønderborg ( se skrivelse på hjemmesiden). Det store træ på hjørnet er blevet beskåret.

  1. Der er søgt det årlige tilskud fra kommunen på 5500 kr.
  2. Landsbylaugene skal have en repræsentant i landdistriktsudvalget. Marianne Tychsen fra Dynt har siddet i udvalget indtil nu, men ønsker ikke at fortsætte. Marianne har indkaldt til møde den 23/1. så der kan blive valgt en ny repræsentant fra den gamle Broager kommune. Niels, Jesper Tvede, Sussi og Aage deltager.
  3. Vi har fået et referat fra et møde i landsbyforum, som vi ikke har deltaget i – måske har vi fået det ved en fejl.
  1. Bestyrelsen har købt en æblepresser som alle i Smøl kan låne. Der bliver lavet regler for lån og brug. Vi undersøger pris på æblekværn.

 

  1. Evt. Jesper Tvede og Aage laver bænke til byen.

 Næste møde 3/2 kl. 19.30 hos Sussi

Ingebeth