Smøl Landsbylaug

Referat af Bestyrelsemødet 3.Februar 2014

 

Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 3. februar 2014 referat:

Tilstede: Sussi, Niels, Aage, og Ingebeth (referent)

  1. Referat godkendt.
  2. Siden sidst.

Der er blevet lavet 2 bænke, der er sat op i Nedre Smøl og ved opslagstavlen

Vi har igen skrevet til kommunen ang. manglende gadelys. Vi får muligvis nye gadelamper i år

  1. LDU møde hos Marianne Tychsen. Smøl, Gammelgab og Dynt var repræsenteret. Helle Johannsen fra Dynt blev valgt som repræsentant for gl. Broager Kommune og Ingebeth Clausen som suppleant. Helle Johannsen indkalder alle laug til møde en gang om året.
  2. Messe i Broager Hallen den 5/4. Christian Frederiksen har foreslået at alle landsbylaug fra Broagerland har en fælles stand på messen. Smøl vil gerne deltage og Aage har kontaktet Christian Frederiksen for at aftale et møde inden. Har ikke fået nogen tilbagemelding.
  3. Udviklingsplanen skal revideres og drøftes på næste møde.
  4. Vi har fået vores årlige tilskud på 5500 kr..
  5. Evt. ERFA møde den 3/3 kl. 17.30 i Nordborg ang. hjemmesiden. Sussi og Ingebeth deltager

 Næste møde 10/3 kl. 19.30 hos Niels

Ingebeth