Smøl Landsbylaug

Referat af Bestyrelsesmødet 4.4.2016

Referat af Smøl Landsbylaug Bestyrelsesmøde 4.april 2016 

Fremmødte deltager: Ingebeth, Åge, Svend Erik, Sussi ,Mads, Yvonne Joan & Lis

Manglende af bud: Jesper Tvede & Jesper Thun

Dagsorden:

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
 2. Siden sidst:
 • Fastelavnsfest, var godt arrangeret, mange mødte op børn var festligt udklædt, gode kager og for lidt kaffe. Vi manglede et opslag på opslagstavlen. Bestyrelsen besluttede at oprette en telefon gruppe af Smølborger, som man kan sende gruppe sms til ved beskeder og arrangementer fremover. Yvonne vil gerne varetage denne opgave .
 • Fælles rengøring af byen,  godt fremmøde med 12 deltager, der fik plantet de sidste løg, samlet skidt i grøfterne omkring Smøl. Det blev til 4 poser dåse/metal affald og 5 skidtaffald m.m. Vi sluttede af med grillpølser og væske. Sønderborg kommune, nåede ikke at levere veste, gribetænger, aff.poser m.m. til formålet.
 1. Orientering:
 • Mulighed for at stemme på Årets Landsby, bestyrelsen har ingen interesse!
 • Landsbyforum har en ny pulje på 500.000 kr./årligt. Der kan ansøges om 4 x om året til initiativer/projekter, som skal indeholde 40 % i egen kapital. Projekter der ikke samtidig må være støttet med LAG –midler.
 • Besøg af Kommunegartner Kristian; som så på vores forslag til pedelarbejde, vi har ansøgt om.;

-De store popler, var endnu ikke nogen fare.

-Hegnet ude foran Joan & Lars, skulle Smøl selv klare.

-Transformatorstation, har vi selv ansvaret for –lappe huller.

-Smøl 4, skal selv rydde væk på ”kirkestien ”

-Vejtilsynet, kikker på vejgrøfterne, afløb og hæving af                kloakristerne, inden der ligges asfalt i efteråret 2016.

Der var et forslag fra mødedeltager Yvonne, om vi selv kunne investere i nye træer til Allèn og evt. Plante nye træer imellem de gamle, så de kan erstatte de gamle, når tid er. – god ide !

 • Jette Bock (vedligeholdelse af asfaltbelægning) i Sdb. Kommune. Beretter at regnvandssystemet skal renoveres i Smøl samt kloakrister skal hæves her i foråret 2016, inden der bliver asfalteret. Desuden er der et samarbejde mellem Syd Energi og kommunen, når der graves kan der lægges fibernet ved samme lejlighed.!
 • Bestyrelsen (Åge) kontaktede Syd Energi/Stofa hvornår det vil blive muligt at trække fibernet til Smøl. Svaret var endnu ingen planer!
 • Bestyrelsen (Ingebeth) har forespurgt Syd Energi om private kunne få glæde af billigere strøm om natten, ligesom et tilbud virksomhederne har i området.

SE svarede, -det kunne de ikke tilbyde på nuværende tidspunkt.!

 • Der er tegnet en forsikring for alle landsbylaug, som betales af landdistriktsudvalget. Hvor der bl.a. er legepladser m.m. skal der tegnes en ekstra forsikring.
 • 2 stk. plantekasser med urter, skal passes i Smøl og bliver leveret i maj, som forsøg og i samråd med Spejderlejr 2017. 

4. Web-Workshop Infoland 11/4 , 27/9, 3/10, 10/11

 

5. Nabolaugmøde –kort referat:

 • SDG(Skelde-Dynt-Gammelgab)

–     Har oprette et lejepladsudvalg af frivillige forældre, der har skabt en legeplads som er en stor succes for de mange børnefamilier i Skelde.

–       Fælles busordning fra maj 2016, som andre Landsbylaug også kan leje til fælles  formål.

–       Arbejder meget for få oprettet en cykelsti mellem Skelde-Broager for de mange børn og unge i byen. Med alternative muligheder, såsom solceller til stibelysning o.m.m

 • (Iller- Brunsnæs- Busholm)

–       Har arbejdet på cykelfærge mellem Holnis og  Brunsnæs. Projektet er nu på mere fagkyndige og interesenters hænder, og ender muligvis til at blive et forskningsprojekt.

–       Broager vig er et fredet område som er plaget af vind- og kitsurfer.

 • Vemmingbund.

–       Blå flag problematik

–       Vil oprettet en udendørs aktivitets og motionplads/område.

 • Projekt Broagerland ”kunsten at lave ingenting” v/Henrik Wengel, 2xTorben & Sussi.

 

6.   Landsbyforum er ændret til en forening med en bestyrelse.

 

7.   Årsmøde på Kegnæs 19.april, sidste tilmelding d.15.4

 

8.   Sidste nyt fra Abejdsgrp. i Smøl:

 • Cykelsti mellem Nybøl og Broager (2017) – i bero, intet nyt. (Jesper Thun)
 • Hastighedsbegrænsning v /Smøl på Nybøl Landevej. Ingen tilbagemelding fra politiet, Svend Erik følger op på sagen.

9.   Evt.

 • Investering/indkøb af 4 stk. klapsammen borde (183×73 cm), på tilbud 350kr.pr.stk. Som kan lejes af Landsbylauget, til borger i byen. Opbevares sammen med teltet.
 • Udflugt til Friluftsland v/ Steen Møller (juli-september) Hvem vil med?
 • Opslag med tilmelding til Lady Walk d.30.5 på opslagstavlen.
 • Flytning af landsbylaug konto til ny bank er nødvendigt, da der vil blive opkrævet 200 kr./kvartal. Hvilket vi finder er for stor en omkostning! Yvonne forhører sig hos Broager Sparekasse.

 

      10.     Næste møde 23.5 kl.19.30 v/Svend Erik

5.4.16/referent (Sussi)