Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 20. januar 2016


Landsbylauget for Smøl

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar kl. 19.30 i nr 22
Dagsorden:
1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2.    Siden sidst – ”Smøl i gamle dage” – lagt påskelilje løg – julefrokost hos Lars og Joan – juletræ – Foredrag på Gråsten Landbrugsskole om ”landdistriktsudvikling der virker” den 18/1

3.    Orientering – ingen tilbagemelding på vores ”ansøgning” om landsbypedeller, Vi har rykket. Henvendelse fra Skodsbøl om fredning af ørred i Nybøl Nor.

4.    Udviklingsplanen er færdig

5.    Borgermøde den 7/11 og landsbyhøjskole.

6.    Arbejdsgrupper: Vandrestier/ridestier – Jesper Tvede
Cykelsti Nybøl Landevej – Jesper
Hastighed på Nybøl Landevej – Svend Erik

7.    Evt

Ingebeth

Referat af mødet

Åbent bestyrelsesmøde i Smøl landsbylaug, Smøl 22, den 20/1 2016.

Til stede:
Ingebeth, Aage, Jesper Tvede, Lars og Svend Erik

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde. Ved sidste møde havde Skodsbøl forespurgt om fælles arrangementer. Vi har dog selv planer om noget fælles med Skodsbøl, men foreslår at de deltager i fejringen af Sct.Hans på Smølvold.

2.    Siden sidst.
        Vi har afholdt aften om “Smøl i gamle dage” ved Niels Paulsen, som er vokset op i Smøl. Blev en stor succes med ca 40 deltagere. Vi talte om at gentage noget lignende igen til efteråret sandsynligvis med andre emner.
        Lagt løg ned igennem Smøl.
        Der blev afholdt julefrokost hos Lars og Joan i december.
        Juletræet blev tændt
        Ingebeth har den 18.1 deltaget møde på Gråsten landbrugsskole om Landdistriksudvikling der virker, om norske og svenske erfaringer om at holde og skabe liv i de små bysamfund. Det anbefales at gå ind på http://t-www.urban.dk/landdistriktsudvikling-der-virker, for at se to videoer, der beskriver forholdene og tiltag, som virker, og en video der beskriver tiltag, som IKKE virker.

3.     Orientering
    Trods flere henvendelser til kommunens “landsbypedel” har vi ikke hørt noget.
    Vi har støttet en henvendelse fra en fritidsfisker om, at havørreden skal fredes i Nybøl Nor, da der sættes garn, som ikke giver fiskene en chance for at komme ind og ud af åerne for at gyde.
I morgen er der møde i Landsbyforum.
 
4. Udviklingsplanen er færdig og udsendt.

5. Ingebeth og Sussi var til borgermøde på Cathrinesminde 7/11. Der var ikke særlig stor deltagelse.
    Ingebeth blev tovholder på fælles kommunikationsplatform for landsbylaugene.
    
6. Arbejdsgrupper.
    Jesper Tvede undersøgt om der findes gamle ride- og vandrestier. Der er ikke nogen i nærheden, der umiddelbart kan bruges.
    Ikke noget nyt fra Jesper Thun vedrørende cykelsti fra Nybøl til Broager.
    Svend Erik har brev med som skal sendes til politiet – ansøgning om at kommunen kan opstille færdselstavler omkring Smøl/Ødbjergkrydset.
Dette sendes i løbet af weekenden, med kopi til Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljø, Sønderborg kommune.     

7. Evt
    Der planlægges Fastelavnsfest den 7/2
    Planlægges møde med de andre landsbylaug på Broagerland evt 7/3
    Flensborg Fjord ikke længere karakteriseret som internationalt farvand, så derfor måske betydeligt nemmere at få projektet med cykelfærge fra Brunsnæs til Holnis gennemført.
    Der gøres nye forsøg med dyrkning i halmballer.

Næste møde 4/4 hos Sussi.