Smøl Landsbylaug

Dagsorden, Bestyrelses møde 4/4 2016

Landsbylauget for Smøl

Bestyrelsesmøde mandag 4. april kl. 19.30 hos Sussi

Dagsorden:

  • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
  • Siden sidst – Fastelavnsfest hos Sarah og Jesper med hjemmebag fra Smøls bagere, Forårsrengøring den 12/3 
  • Orientering – Vi har haft besøg af Kristian fra kommunen vedrørende vore anmodning om landsbypedeller. Vi får nyt asfalt sidst på året og derfor har vi kontaktet Stofa vedrørende fiber. Angående billigere el om natten siger SE at det er der pt. ikke planer om men de havde drøftet det, så måske. Der er tegnet forsikring for alle landsbylaug, landistriktsudvalget betaler. Vi får 2 plantekasser – leveres i maj 
  • Workshop med Thomas fra Infoland den 11/4, 27/9, 3/10, 10/11 på Alsion 
  • Møde nabolaug – referat 
  • Møde landsbyforum – referat 
  • Topmøde på Kegnæs den 19/4 
  • Arbejdsgrupper: Cykelsti Nybøl Landevej – Jesper
  • Hastighed på Nybøl Landevej – Svend Erik
  • Evt

 

Ingebeth