Smøl Landsbylaug

Ekstra bestyrelsesmøde 30.april 2015

Indkaldelse til ekstra bestyrelsesmøde:

 

Landsbylauget for Smøl

 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 30/4 2015 kl. 19.30 hos Svend Erik

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 1. Siden sidst – forårsevent
 1. Referat fra møde på Kær – se videresendt referat fra Connie
 1. Spejderlejr – halmballehaver – se videresendt oplæg fra Connie
 1. Velkomstfolder, Sussi mangler hjælp
 1. Udviklingsplan
 1.  evt. herunder dato for næste møde

Ingebeth

 

Referat fra mødet:

Smøl Landsbylaug

Referat af Bestyrelsesmødet 30. april 2015 v/Svend Erik

 Tilstede: Åge, Ingebeth, Svend Erik, Sussi, Sara samt Yvonne og Niels Warming

Dagsorden:

 1. Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.
 2. Siden sidst:
 • Vores forårsevent d.17. april plante karse, blev delvis aflyst, da hullerne i vejen på selve cykelruten gennem byen, blev lukket med asfalt få dage før, af Vej og Park, inden vores event skulle ske. Vi afventer om Alleen også bliver lappet. Vi fejrede, at det delvis gav bonus, med grillpølser til de fremmødte.

 • Sønderborg Landsbyforum inviterede til møde med landdistriktsudvalg og politiske udvalg om Kommuneplanen 2015-2025, i Skytte huset på Kær. Ingebeth, Niels Warming og Sussi deltog. Det var en god oplevelse, med megen koncentreret information og ideer til sønderborg kommune

 1. Spejderlejr på Kær 22-30. juli 2017.  Hvad kan og vil Smøl bidrage med? Der forventes 40.000 spejdere på denne lejr. Man kunne f å besøg af flere grupper, der evt. er på tur i området.  Kan spejderne gøre noget for os, eller kan vi give dem en oplevelse her? Vi kom med flere forslag.
 • Evt. samarbejde med Cathrinesminde og de øvrige laug. ”Historisk islæt”

 • Heike på Broagerland; Gratelund udsigt, tidligere Jernbanestrækning, Cathrinesminde evt. Chr. Frederiksen som fortæller, evt. Sejle med pram, vandre på passager af gendarmsti til Egernsund, evt. Chr. Petersens teglværk fortælling rundvisning.

 • Inddrager Smøl Vold som seværdighed, evt. med bespisning, rasteplads med fortælling.

 • Smøl vil gerne forsøge sig med Halmhaver, der bliver allerede eksperimenteret med det hos Åge & Bette, til dette formål.

 1. Frivillighedsuge 39 (20-27. september), er der muligt at tjene 1000 kr. hvis Landsbylaugene laver noget frivilligt i denne uge.

Så vi foreslår at flytte generalforsamlingen til lørdag den.26.9, med fælles spisning.

 1. 30.maj er der besøg af 10-15 repr. Fra Svendborg og Esbjerg kommune, med fokus på CO2 og Energi via Projekt Zero. Ingebeth er indkaldt som taler, hvilket hun ikke kan, da hun er på ferie. Jesper Thun forespørges i stedet.
 2. Fælles Velkomstfolder er ved at være færdig, Svend Erik vil læse korrektur og hjælpe med Smøl indlægget. Og gruppen kom med forslag til indholdet.
 3. LUP Landsbylaug Udviklings Plan, blev der endnu engang arbejdet på, fortsætter ved næste åben bestyrelsesmøde mandag d. 8. juni kl.19.30 hos Sussi, smøl 13

Referent/ Sussi