Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde mandag 13.april kl.19.30

 

Landsbylauget for Smøl

 Bestyrelsesmøde mandag d. 13/4 2015 kl. 19.30 hos Aage og Ingebeth

 Dagsorden:

 1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2.  Siden sidst
 3.  Referat fra møde i Landsbyforum – kort orientering om ”cykler” på Broagerland – gendarmstien er officielt godkendt som Europæiske vandre vej, indvies i maj.
 4.  Velkomstfolder
 5.  Møde i Skyttehuset i Kær den 20/4
 6.  Forårsevent den 17/4
 7.  Udviklingsplan
 8.   evt. herunder dato for næste møde

Ingebeth

Referat af Bestyrelsesmødet 13. april 2015

 Tilstede: Åge, Ingebeth, Svend Erik, Sussi, Sara samt Lars Pedersen og Niels Warming

 

Dagsorden:

 1. Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.
 2. Siden sidst:
 • Vellykket Camino foredrag ved Joan og Lars Pedersen.
 • Vores årlige tilskud fra Kommunen er modtaget igen i år
 • Startet på fællesmøder med de øvrige Landsbylaug på Broagerland, til stor glæde og med ønske om at støtte hinanden i fælles arrangementer evt. foredrag om husstandsvindmøller.
 1. Ingebeth har været til Landsbyforums møde. Kun 10 medlemmer var mødt op ud af 32. Man antager det skyldtes for meget aktiviteter i de forskellige landsbylaug, så dette møde var nok prioriteret fra.
 2. Velkomstfolder; En del af Landsbylaugene på Broagerland, er gået sammen om at lave fælles velkomstfolder, med mulighed for at vedlægge interne oplysninger, til nye tilflytter i landsbyen. Velkomstfolderen bliver produceres af LAG-midler. Undertegnet er i arbejdsudvalget. Svend Erik støtter op om det interne indlæg, og Ingebeth og Sara vil læse korrektur og komme med tilføjelser. Velkomstfolder forventes at være klar til september 2015.
 3. Sønderborg Landsbyforum har inviteret til møde med landdistriktsudvalg og politiske udvalg om Kommuneplanen 2015-2025, i Skytte huset på Kær, den 20.april. Ingebeth, Niels Warming og Sussi deltager
 • Gendarmstien er anerkendt som Europæisk Vandresti, som bliver indviet til maj.
 • Man er enig i Sønderborg kommune, at vores fremtid står i at tiltrække turister. Samtlige landsbylaug opfordres at være turistvenlige og imødekomme turisterne. Vi talt om, at de turister vi ser i Smøl, er vandrer eller cyklister, der tager ruten gennem Smøl. En ide spirede, vi kunne imødekomme turisterne ved at tilbyde service; såsom rent drikkevand, mulighed for 1.hjælp til cykellapning. Evt. tilbyde salg af kaffe, kage m.m. i baghaven/terassen. Måske nogen overvejer Bed & Breakfast. Man må have en omsætning under 50.000 kr, før det kræver veterinærkursus og et registreringsnr. Dog skal der betales skat af evt. indtægt.
 • Der kunne laves 3 skilte, som kan gå på omgang i Smøl, efter hvem der har tid og lyst til at yde service; Gratis drikkevand, Cykellapning, Kaffe og Kage.
 1. Smøls Forårs Event fredag den 17/4, er delvist aflyst!

Vi ville plante karse i vores hullet asfaltvej gennem Smøl med karse, og få det bragt i dagspressen. Vi ville opnå en anden form for fokus på vores problem, med dårlig asfaltvej. Men kommunen nåede at reagere inden. Vi håber at vores Alle-vej også bliver asfalteret.

Da grillpølserne var købt og karsen var sået, er alle inviteret til :

Asfaltgilde med grillpølse og knæhøj karse fredag den 17.april kl.16, Smøl 22.

 1. Udviklingsplan; Ingebeth havde lavet et forarbejde og kom med et oplæg, som blev gennemarbejdet i gruppen. Fortsætter ved næste møde 8.juni
 2. Eventuelt
 3. Næste nye møde dato 8.juni kl.19.30 v/ Svend Erik
 • Åben Skelde byvandring onsdag d. 20.5 kl.19 v/ Kristian Frederiksen
 • Foredrag ”Omstilling Sønderjylland”-samsø model for selvforsyning af energi, Åbenrå bibliotek 14.april kl.19
 • Permakultur –fra teori til praksis v/ karoline Nolsø Aaen, biolog. Åbenrå bibliotek torsdag den 7.maj

 

Referent/ Sussi