Smøl Landsbylaug

Landsbylauget for Smøl

 

Landsbylauget for Smøl

 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 8/6 2015 kl. 19.30 hos Aage og Ingebeth

Dagsorden:

 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 Siden sidst :

– tilmeldt frivillighedsugen

– tilbagemelding til spejderlejren

– nabolaug

– besøg af Kristian fra vej og park 20/5

–halmhaver

– Niels Paulsen

 

Skt. Hans – opslag

 

Gulv til telt

 

Udviklingsplan

 

Møde landsbyforum 1/6

 

 Evt. herunder dato for næste møde

 

Ingebeth

 

 

Referat af Bestyrelsesmødet mandag d. 8/6 2015 kl. 19.30 hos Aage og Ingebeth

Fremmødte: Ulla, Niels Iwang, Jørn, Yvonne, Jesper Tvede, Svend Erik, Ingebeth og Sussi

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde – blev godkendt.

 

 1. Siden sidst:
 • Vi har tilmeldt os til frivillighedsugen 2015 uge 39, hvor vi afholder generalforsamling og fælles spisning.

 • Spejderlejren 2017. Vi har opfordret de øvrige Landsbylaug på Broagerland til et samarbejde. BIB har sagt god for ideen, Dynt/Skelde, har ikke kunne tilbagemelde, Skodsbøl har ikke svaret, Vemmingbund har meldt fra.

 • Vi har haft besøg af Kristian, fra Vej og Park 20/5, som kan skaffe os påskeliljer til indkøbspris, måske kan det også blive sponsoreret som by forskønnelse af Smøl. Påskeliljer, som vi selv vil plante, en byplan over beplantningen blev udarbejdet. Nye vejtræer som skal beplantes af alleen, hvor der i dag mangler træer, kan blive en mulighed, som kommunen vil investerer i, mod at vi vande træerne.

 • Forsøget med halmhaver, er endnu ikke så vellykket. Muligvis fordi vejret er for koldt og fordi halmballerne ikke er økologiske. Kartoflerne lykkes!

 • Et foredrag med tidligere Smøl bydreng Niels Paulsen, er planlagt at afholde i uge 36-37. Har nogen lyst til at imødekomme i et mindre arbejdsudvalg/forberedelse til foredraget, må de gerne melde sig hos formanden.

 • Inspirationstur til Soning for landsbymedlemmer, ingen har tilmeldt sig!

 • Transformator bygningen, har været udsat for hærværk, hvilket er uforståeligt for aftens deltager. Måske kan bord og stol repareres og en oprydning ske, igen! Mulighed for ugle kasser, kan placeres ved transformatorbygningen. Uglemanden; Klaus Dickmann kontaktes. Desuden, er der tornfalkeunger i redekassen på elmasten.

 • Velkomst folder for Broagerlands landsbyer og indlæg med Smøl folder, er udarbejdet og er klar til tryk. Forventer at være klar til uddeling i september. Der blev opfordret til at hitte på gode ideer til inspiration, som kan sendes med i velkomstfolderen i en taske/tornyster, evt. Gratis billetter til aktiviteter i området, Brochurer, gaver m.m. Vi er åben for forslag!

   

 1. Skt. Hans – nyt opslag udarbejdes. Åge og Ingebeth, tilbyder i år igen, at afholde det i deres have eller carport. Vi gør som vi plejer! – Tak.

Broager kulturudvalg, står for skt.Hans arrangementet på Smøl vold med annoncering, båltale og fakkel optog. Smøl Volds venner, søger for bål og højtaler anlæg. Smølbylaug ønsker ikke at være en del af udvalget, men er villig til at betale udgiften for højtaler anlægget.

 

 1. Gulv til telt, har en pris på 10-15.000 kr., som er en for stor udgift! Måske er der andre priser i Tyskland, som vil blive undersøgt!

 

 1. Udviklingsplanen, er sat lidt i bero.

 

 1. Møde landsbyforum 1/6. Landsbyhøjskolen er planlagt at blive afholdt på Gråsten landbrugsskole den 7-8 november. Alle kan søge om at deltage.

Frivillighedsarbejde skal forsikres. Vi opfordres til at opgive mange timer vi anvender på frivilligt arbejde til Connie Skovbjerg.

 

 1.  Evt.

Der er blevet ansøgt om en skulptur, fra Wood festivalen i Sønderborg i uge 25.

Åge samler skytter til korparationsskydning den 19.juni – meld jer til hos ham, hvis i vil være med på et hold. ( se opslag på opslagstavlen)

Smølfests udvalg: Ulla & Niels, Jesper & Sarah, festen afholdes lørdag d.8.august

Piktogram skilte, som tilbud til turister. Som måske Stefan vil hjælpe med at lave: 1x Cykel 1.hjælp, 2x kaffe/kage eller rasteplads i baghaven, 3 x vandposte.

 

Næste åben bestyrelsesmøde; mandag d.10 august hos Sussi, Smøl 13

 

Referent/ Sussi 9.6.2015