Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 2. februar 2015

Smøl Lands Bylaug

Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 2.2 2015

 kl.19.30 hos Åge og Ingebeth

Dagsorden:

 1. Tillbagemelding på weekendens Landsbyhøjskole.

 2. Tilbagemelding om “vores madkultur” et møde på EUC 29. januar 2015

 3. Lokale udviklingsplan

 4. evt.

 5. næste mødedato

 1. Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

 2. Siden sidst:

 • Tilbagemelding om Landsby højskolen 30-31/1

 • Yvonne, Niels Warming, Ingebeth & Sussi deltog i seminariet og fik megen viden og inspiration med hjem.

 • Såsom: Inspiration til afholdelse af workshop. Iværksætning af socialøkonomisk virksomheder. Inspiration til fællesskaber i landsbyer, affald og nabohjælp samt container, der kan stilles til rådighed fra kommunen. Nye økologiske tanker for miljø og samfund, at skabe kultur i landsbyerne. Mad til Spejderlejren. Hvidbogs pilotprojekt ”Nordals Naturpark” blev præsenteret. Og Kulturarven der skal kortlægges. Udarbejdelse af Velkomstpakker til nye tilflytter!

 1. Ingebeth deltog i et arrangement om madkulturen på EUC syd torsdag d.29.1

 2. Udviklingsplan; udarbejdelse af udviklingsplan udsættes indtil videre.

 • Vi ønsker først at afholde et fælles møde den 23. februar, med de øvrige landsbylaug på Broagerland, for at finde fælles fodslaw for Broagerland og vores landsbyer.

 • Dernæst skal vi sandsynligvis i forsommeren samle Smøl by til evt. fælles workshop, hvor alle kan bidrage med ønsker og ideer.

 1. Eventuelt

 • Svend Erik er hjemmeside ansvarlig, og arbejder på siden, mange nye gode tiltag. Kik endelig med på hjemmesiden: www.smoel.infoland.dk

 • Informations/debatmøde på Alsion den 3.februar, vedr. militærets tidligere øvelsesterræns fremtid.

 • Jesper Thun, har ønske om at få arrangeret et evt. fælles informationsmøde om husstandsvindmøller og kom med forslag til indhold. En god ide, som bestyrelsen vil bringe videre til fællesmødet, med de øvrige landsbylaug på broagerland den 23.2

 1. Næste nye møde dato ?

 • Formanden indkalder når der er vigtigt nyt!

  Referent/ Sussi