Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde mandag d. 7/9 2015

Landsbylauget for Smøl

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 7/9 2015 kl. 19.30 hos Sussi

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 1. Siden sidst – sejltur den 29/8
 1. Dagsorden til generalforsamling med spisning den 25/9

Generalforsamling – spisning – fremtiden i Smøl

 1. Niels Paulsen – smøls historie den 29/10
 1. Udstilling Kværs
 1. Fælles møde med de andre laug fra Broagerland mandag 12/10
 1. Svend Eriks brev til kommunen angående cykelsti og hastighed på Nybøl Landevej
 1. Udviklingsplan – vi håber på input ved generalforsamlingen
 1. Evt

Ingebeth

Referat af Smøl Landsbylaug Bestyrelsesmøde 7.september 2015

Fremmødte deltagere: Ingebeth, Åge, Svend Erik, Jesper Tvede, Sara, Sussi og Mads

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
 2. Siden sidst:  Flensborg fjord sejludflugt d.29/8; var godt arrangeret af BIB med god frokost platte, godt selskab og dejligt vejr. Værd at anbefale en anden gang, dog var der for få tilmeldte, der var ca. 75 af min. 100 tilmeldinger, så vi må være med til at dække udgiften, sammen med de øvrige landsbylaug.
 3. Generalforsamlingen fredag den 25.september kl.18.30, Afholdes v/ Fr. Petersens Maskinfabrik. Mad udefra, betalt af bestyrelsen: hvide sild, brød og snaps & Skipperlabskovs, øl og vand. Gæster medbringer eget service.Nye bestyrelsesmedlemmer kan vælges til bestyrelsen: (Ingebeth, Sussi, Sarah og  Jesper Tvede er på valg.) samt nye bilagskontrollanter (Yvonne, Jacob).Materialer: gule postit, kuglepenne, (til fælles opgave) fyrfadslys (Jesper) fyrfadslysholder (Sussi). Åge og Svend Erik, tjekker lokale om formiddagen. Ingebeth og Sussi Handler ind.
 4. ”Smøl historie” v/Niels Paulsen, tidligere Smøl borger: kommer gerne og fortæller Smøl landsbyhistorie, om deres huse og tidligere beboere. Afholdes Torsdag den 29.oktober på maskinfabrikken. Kontaktperson er Svend Erik, ansvarlig for pc projekter, foto/jpg af husene. Det er muligt for alle, at invitere tidligere Smølborgere med til arrangementet. Invitationen skal ligge klar ved generalforsamlingen. D.25.9
 5. Fokus på frivilligheden i Sønderborg, afholdes der fernisering søndag d. 20.september af en kunstudstilling på Præstegården i Kværs, af flere frivillige og ca. 29 lokale ”kunstner” (Sussi, udstiller  også med få malerier) -alle er velkommen. Udstillingen er åben og kan ses resten af uge 39.
 6. Vi har indkaldt til Fællesmøde med de øvrige Landsbylaug på Broagerland mandag d.12.10 kl.19.30  v/ Idrætscenteret i Broager. Påbegynde et evt. Samarbejde; Projekt ”Sejl og Tegl”, en spejder seværdigheds udflugt v/Spejderlejeren 2017.  Indtil videre har vi kun modtaget tilbagemelding fra BIB, vi forsøger at sende invitationen igen, til en anden fra bestyrelserne.
 7. Svend Erik har udformet brev til Vej & Trafik / fmd. Frode Sørensen, hvor vi  opfordrer til få opført hastighedsbegrænsning på landevejen, ved Smøl udkørsel til landevejen mellem Nybøl og Broager. Samtidigt søger vi en bekræftigelse på, at cykelstien som lovet kommer i 2017, og at stien placeres på Smøl Vold siden, i forlængelse af den øvrige cykelsti fra Vester Sottrup til Nybøl.
 8. Udviklingsplan udsættes til efter Generalforsamlingen!
 9. Landsby højskole 4-7 nov  på Gråsten Landbrugsskole – Ingebeth og Sussi  deltager uden overnatning, får det derfor til en billigere  deltagerpris.! Det vil måske være muligt, at foredragene om aftenen kan være åbne for øvrige bestyrelsesmedlemmer i de øvrige lokale landsbylaug.
 10. Nyt fra Landsby forum møde v/Ingebeth: man taler om en fælles ulykkeforsikring for frivilligt arbejde i landsbylauget! Hvilket vi ikke mener er aktuelt.

Velkomstfolder er ved at blive trykt, er snart klar !

 1. Næste møde 26.10 kl.19.30 v/Svend Erik

9.9.15/referent (Sussi)