Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøder til og med 2017