Spring til indhold

Smøl Landsbylaug

Referat fra møde i Smøl Landsbylaug 18. januar 2022

Smøl Landsbylaugmøde 18. januar 2022 ved Ingebeth og
Aage

Deltager: Ingebeth, Aage, Jørn, Jesper T. & Lis

 

Referat er godkendt

1.      
Siden sidst

         
Inspirationsdag i Mommark med spændende
projekter, som blev afholdt i november. Rigtig god dag, hvor det var muligt at
møde andre fra de omkringliggende landsbylauger.

         
Ingebeth har været inviteret ind til Erhvervsservice,
det var med fokus på 4 store projekter – cykelfærgen, fælles varmeværk i
Skovby, broagerland 3,0 og Iværksætter køkkenet i Kværs.

         
Infodag for tyske tilflyttere, Ingebeth har
været afsted 4 gange og skal afsted igen 28. februar.

         
Juletræstænding blev holdt i Yvonnes garage og der
var en rigtig fin tilslutning til arrangementet.

         
Julefrokost ved Svend Erik og Anne Mette deltog
ca. 20 personer.

 

2.      
Affaldsindsamling på hele broagerland 3.
april 2022

         
Gult tema hvor vi gør broagerland ren til Tour
De France og viser at vi har et godt fællesskab ved forhåbentligvis at kunne
møde talstærkt op. Projektet er i planlægningsfasen og idéen er at man samler
affaldet ved hallen i Broager og slutter af med en grillpølse. Smøl Landsbylaug
er medarrangør på projektet sammen med Udviklingsforum og de øvrige
landsbylaug. Der er fællesmøde om det tirsdag 25. januar 2022.

 

3.      
TDF Event – Gør Smøl Vold gul 22. maj
2022

         
Smøl Landsbylaug er medarrangør på projektet
”gør smøl vold gul” sammen med Udviklingsforum og de øvrige landsbylaug. Det er
i sin spæde start, men der er tanker om hvorvidt der f.eks. kan laves en gul
ring omkring smøl vold med stort banner på volden. Måske der også kan gøres med
mennesker fra lokalområdet iført f.eks. gul hat eller gul t-shirts. Det skal
dronefilmes med henblik på at kunne bruge det til markedsføring af vores område
fremadrettet. Musik fra brandværnsorkesteret. Der er fællesmøde om det tirsdag
25. januar 2022.

 

4.      
Fastelavn

Landsbylaug overvejer at holde fastelavn 27.
februar hvis der er opbakning til arrangementet og vi har et sted at holde det.
Lis laver et facebook opslag med frist for tilmelding er 1. februar. Smøl
Landsbylaug betaler gerne tønde og slik.

 

5.      
Den grønne pulje

         
Flere løg (500 påskelilje løg) til udsmykning af
Smøl søges i den grønne pulje. Frist for ansøgning er 31. januar og Ingebeth
giver besked hvis hun har brug for hjælp til ansøgningen.

         
Der søges også om nyt hegn til Smøl Vold. Jørn
laver overslag på materialepris og timer til Ingebeth.

 

6.      
Ny dato

Bestyrelsesmøde 21. marts 2022, hos Sussie
kl.19.00.