Smøl Landsbylaug

Cykel-gang sti Broager -Nybøl

Da bylauget har flere gange søgt/spurgt til anlæg ef en cykel- gangsti Mellem Nybøl og Broager, samt etablering af to fodgængerfelter i krydset Nybøl Landevej – Brovej.  Er der endelig en tilbagemelding:

Jf. Sønderborg Kommunes Cykelhandlingsplan er en sti langs med Nybøl Landevej fastlagt til 2018. Under forudsætning af at politikkerne fastholder den planlægning vil en projektering af stien startes op i 2018 og stien etableres i 2019.  læs hele brevet under trafik nyt på  smøl bylaugshjemmeside

Share on facebook
Del på Facebook