Spring til indhold


Referat Bestyrelsesmøde
D. 13. april 2023

Referat:

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. april 2023 kl. 19.00 hos Yvonne

Deltager: Sussie, Ingebeth, Jesper, Yvonne, Jørn, Aage og Lis

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

     • OK, referat er godkendt

 

1. Siden sidst

     •  Affaldsindsamling
      • Et vellykket arrangement

 

 2. Energi/varme

     • Ingebeth og Aage har været i Sønderborg til et dialogmøde med kommunen omkring vindmøller. Der var lagt op til en brainstorm (hvor skal de stå, er der andre muligheder end vindmøller m.m.) på baggrund af et spørgeskema. Der vil komme et opfølgende møde for dem som udfyldte spørgeskemaet.
     • Den 3. maj kommer der et møde på Sønderborg Bibliotek omkring A-kraft og grøn energi kl.19.00. Ingen tilmelding påkrævet, man møder bare op.
     • Sammenslutning på Broagerland omkring varme og energi er der ikke noget nyt fra.

 

 3. Hans

     • Hans holdes som det plejer ved Yvonne i gården og hun vil rigtig gerne have hjælp til borde/stole opstilling. Det starter kl.18.00 og man skal selv medbringe mad, drikkevarer og service m.m. Der vil komme tilmelding, så vi ved hvor mange der kommer på forhånd – nærmer info på Smøls facebook side.

 

 4. Landsbytopmøde den 22/5 på Bakkensbro Aktivitetscenter fra 17.00-21.30 (tilmelding påkrævet hvis man vil have aftensmad)

     • Generalforsamling i Landsbyforum og Mobilitetsforeningen med kåring af ”Årets Landsby efterfulgt af aftensmad og Landsbytopmøde med nyt fra de politiske udvalg og gruppedebat om emnet ”Energiforsyning”. Link til tilmelding kan i få ved at sende Connie en mail på cskb@sonderborg.dk

 

5.Fondsmidler – 16000 kr fra Nordea til bænkesæt

     • Vi har fået penge til bænkesæt i Smøls Skulpturpark, det bliver snarest bestilt. Det er tænkt som noget der kan gavne hele byen, så gør endelig brug af det, når det står klar.

 

 6.Ansøgning woodsculptur

     • Der er sendt ansøgning afsted om en ny skulptur til Smøls Skulpturpark og vi vil muligvis få besked allerede i næste uge om vi er udtaget til at få en mere. Nærmere info følger.

 

 7. Grillhytte – Jørn

     • Jørn har arbejdet videre med muligheden for at få en grillhytte i Smøl. Det er påtænkt en hytte med en diameter på 5 meter. Der vil komme et opslag på Smøls Facebookside vedrørende projektet. Den bliver til ca. 20 personer.

 

 8. Byvandring – Jørn

     •  juni kl.19.00 er der byvandring i Smøl med Karen Margrethe Sørensen og Peter Hansen. Temaet vil være ”Smøl i gamle dage”. Vi mødes i Smøls Skulpturpark.
     • Jørn forslår derudover at arrangerer rundvisning på Alsion, hvor Danfoss bl.a. laver forsøg med nedfrysning af is og forsøg med alternative solcelle løsninger. Jørn vil prøve at tage kontakt til Project Zero.

 

 9. Ny bank

     • Bestyrelsen har besluttet at skifte bank, da gebyrerne er for høje i den bank hvor vi er nu (Jyske Bank). Vi skifter til Arbejdernes Landsbank.

 

 10. Andet

     • Skilte
      • Intet nyt

 

     • Det levende teglværk
      • Der har været møde i styregruppen og de er langt i forberedelserne. Indtil nu er der 35 frivillige og der er fortsat plads til flere. Kontakt Ingebeth hvis du har interesse i at være frivillig. Det bliver afholdt den 21-23. juli kl.10.00 – 16.00.

 

     • Bikestation
      • Lis er ved at undersøge om der kan komme en bikestation op ved infohuset hvor cykelister kan lappe cykler m.m. På nuværende tidspunkt er der ikke en fri, men måske der kan søges penge til en via Mads Clausens Fonden. Lis arbejder videre med dette.
 
 
 

 

 

   • 11. Evt. 
      • Kanten mellem blomsterne og græsset (hvor juletræet plejer at stå) bør fræses. Det vil blive gjort når jorden er lidt mere tørt.
      • Der skal findes tid til at grave løgplanter op i rabatten der hvor cykelstien (broager – nybøl) skal ligge, så de ikke går tabt. Der vil komme nærmere info på facebook vedr. En fælles gravedag.
      • Jørn forslår at der arrangeres en fælles spis-asparges-tur med landsbybussen. Det vil blive undersøgt og lykkedes det, så kommer der nærmere info på Smøls Facebookside. 

 

 

dato for næste møde

Hvis det bliver nødvendigt afholdes der møde inden skt. Hans ellers bliver det i august. Nærmere info følger.

Lis

13/4-23