Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 8. juni 2022

Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 8/6 2022 i nr. 22

Deltager: Ingebeth, Aage, Sussie, Jørn og Lis.

 

Dagsorden:

1.       Godkendelse af referat

Godkendt.

 

2.       Siden sidst

 

·         Smøl voldGul markering til TDF på Smøl Vold var en succes med godt vejr. Der deltog ca. 270 personer. Der blev optaget en video med drone, som er klippet sammen. Den korte video vil blive sendt ind til Tour de France, så den forhåbentlig bliver vist i fjernsynet. Derudover vil Sønderborg Kommune også gøre brug af den til markedsføring. Vi har forespurt en lidt længere video som vi deler Når landsbylauget har videoen vil vi dele den i Smøl City facebookgruppen og broagerland.dk.  

 

3.       WoodsculptureVi har i Smøl landsbylaug fået tildelt en af skulpturene fra Woodsculpture og i forbindelse med det er der nogle små forpligtigelser. Vi skal gerne vise flag den 19. juni kl.13.00 til åbningen. Sussie deltager, men er der flere som kan deltage, må man gerne tage med. Vores kunstner er den polske Grazyna Szymala-Wolynska og hende må man meget gerne få hilst på, så hun føler sig velkommen. Tag også gerne ud forbi i løbet af ugen for at bakke op. Den 23. juni på skt. Hans aften, skal der være fælles aften for skulptur modtagere på Kjukken i Sønderborg. De forventer at der kommer minimum 2, Lis deltager og Ingebeth måske. Den 25. juni skal der være nogle til overdragelse af skulptur kl.12.30, her deltager Ingebeth og Aage, men flere må gerne tage med for at bakke op. Selve skulpturen kan vi først få start september, da de skal bruges til landart i forbindelse med TDF og derefter skal de til Augustenborg for at være udstillet så gæster kan besøge dem. Når vi ved hvordan den kommer til at se ud, skal vi have støbt noget fundament med forboring af 2 huller i skulturen til jernstænger. Den skal løftes 5 cm fra jorden, for ikke at rådne. Den må gerne få noget olie, så det overvejer bestyrelse for at passe på den. Tag gerne billeder som kan deles med Svend Erik, så de kan komme på hjemmesiden og del dem gerne på facebook siden for Smøl city.

 

4.       Skt. HansYvonne vil gerne holde skt. Hans i haven eller gården kl.18.00 og grillen er varm kl.18.30. Bålet tændes på Smøl Vold kl.21.00. Det bliver sendt til broager.dk at vi har bål, så der er flere som kommer op. Man skal selv have tallerkner, mad, glas og drikkevarer + kop til kaffen. Der er klargøring ved Yvonne kl.15.00, så dem der kan må gerne komme og hjælpe med borde og stole. Er der nogen som vil bage kage, må de gerne melde ind til Sussie. Invitation skal sendes til Svend Erik det gør ingebeth, så laver Lis en begivenhed til facebook. Ingebeth og Aage køber kul til grillen. Har du en dug i reserve, så tag den gerne med til opstilling kl.15.00.

 

5.       Kommuneplan – møde om planen den 22/6 – Ingebeth tager med til mødet på Kær center for verdensmål og kører kl.16.00.  Mødet er kl.16.30 til 18.30 og har man lyst må man gerne deltage. Bestyrelsen kan konkludere at der ikke står meget om landsbyerne og at vi selv står for den fortsatte udvikling, men at kommunen understøtter når vi har brug for det. Hvorvidt der ligger en større plan med os ude på landet, vil vi se om de kan uddybe. LINK: Tillæg – Kommuneplan 2019 – 2031 (niras.dk)

 

6.       Andet

·         Tilskud til vedligehold af grønne områder, bla. Smøl Vold

Vi har fået 5000kr til vedligehold af grønne områder i Smøl. Der er købt nye frø til blomsterengen, da det ikke lader til at de første frø kommer op. Der er blevet lavet ny låge på Smøl Vold og så skal der købes lidt ekstra blomsterløg så smøl by fortsat kan blomstre.

 

·         Cykelsti

Den står til at skulle være færdig i august 2023. Bestyrelsen følger projektet løbende, for at understøtte de bedst mulige løsninger.  

 

·         Fjernvarme

Der er 19 husstande i Smøl som har tilkendegivet interesse i Fjernvarme. Ingebeth følger med i Skovby hvor de er i gang med en fælles varme løsning, hun deler løbende status på projektet med bestyrelsen.

 

·         Trafik

På baggrund af trafikgener, har bestyrelsen kontaktet Sønderborg Kommune for at finde en løsning på de busser som kører igennem byen. Bestyrelsen har forslået at den kunne vende ved Fr. Petersen Maskinfabrik, men da de ikke kører ind på privat grund, vil de fra efterårsferien ikke køre igennem medmindre forældre til skolesøgende børn henvender sig med ønske om at få bussen tilbage gennem byen. Jan Schmidt fra Projekt og Anlæg vil komme til Smøl i august for at drøfte skiltning i forhold til lastbiler gennem Smøl.

 

·         Ibrugtagningstilladelse

Bestyrelsen har søgt byggetilladelse til vores infohus og vi har nu fået en ibrugtagningstilladelse og sagen er nu afsluttet.

 

·         Landsbytopmøde

Ingebeth har været til Landsbytopmøde den 16. maj. Årets landsby blev Elstrup.

 

·         Landsbyforum

Ingebeth er kommet i bestyrelsen. De holder bl.a. 4 gange i året møde med teknik og miljø. De sidder med i det nye landdistriktsudvalg ved Sønderborg Kommune.   

·         KlimadagSussie orienterer om klimadag i Sønderborg, som hende og Mads har besøgt. Der blev bl.a. drøftet muligheder med geotermisk varme som der forskes i. Der blev talt om varmepumper og muligheden for at ansøge om tilskud til varmepumpe.

 

 

 

7.       Punkter til næste møde

·         Ny mødedato

1.       september i smøl 38 kl.19.00

·         EventueltBestyrelsen vil forsøge at arrangere en guidet historisk byvandring.

·         Udviklingsplan og projektplan

Til næste møde skal udviklingsplan og projektplan gennemgås.

·         Generalforsamling

Datoen sættes 1. september

 

 

Lis Christensen – 8. juni 2022.