Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 27/3

 

Landsbylauget for Smøl

 Bestyrelsesmøde mandag d. 27/3 2017 kl. 19.30 i nr. 22

 Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  2. Siden sidst – shelters godkendt på Broagerland, men modstand i Kragesand – konference i Kolding 24/1 – SL orientering – rengøring af Smøl – fællesmøde i Skodsbøl – Gråsten Avis – borgermøde i Rinkenæs med Folketingets Landdistriktsudvalg.
  3. Orientering – nye træer i alleen, infotavle ved flagermustræ/insekttræ DN – ansøgning til Broager Sparekasse til bænke på Broagerland – fordybelse på Broagerland – event på Cathrinesminde uge 30 – Triatlon i Brunsnæs den 27/5 – regnvandskloak- Stofa – pallehaver – Broagerhus
  4. Landbyforrum herunder landsbytopmøde 4/4 kl 18.00, hvem vil med?
  5. Transformator
  6. Tilskud til kørsel
  7. Evt  dato for næste møde

Ingebeth

 

 

Share on facebook
Del på Facebook