Forfatterarkiv: Ingebeth

Fælles udviklingsplan

Hej Smøl

 

Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde en bystrategi for Broager by og afholdte derfor i september et borgermøde.

Der kom en masse input, som kommunen kan arbejde videre med. Samtidig skal der laves en fælles udviklingsplan for Broagerland. Udviklingsplanen skal laves i fællesskab af de fem landsbylaug på Broagerland, og beskrive den udvikling som beboerne på Broagerland forventer vil ske i de næste år.

Landsbylaugene har været samlet til det første møde, hvor Broager Udviklingsforum også var repræsenteret. Vi skal tænke Broager by og Broagerland som en helhed, derfor er det vigtigt med et bredt samarbejde. På vores første møde handlede det om, at få samlet alle ideer og visioner, og få nedsat nogle arbejdsgrupper.

 

Der hele handler om udvikling – hvordan udvikler vi Broager/Broagerland, hvordan kommer vi derhen og hvad skal der til.

 

 • Skal Broager/Broagerland være et frilandsmuseum?

 

 • Eller, det går jo meget godt, så hvorfor lave det om?

 

 • Eller, et Broagerland, hvor der står 10 vindmøller, så vi bliver selvforsynende med energi?

 

 • Eller, et Broager/Broagerland omdannet til et Lalandia?

 

 • Hvordan kan vi gøre Broager/Broagerland til et attraktivt sted at bo?

 

 • Hvordan kan vi udbygge mulighederne for, at turister kan overnatte på Broager/Broagerland?

 

Det er blot nogle af de spørgsmål, man er nødt til at stille inden man går i gang.

 

 

Skal vi være en del af udviklingen, eller bare lade stå til. Vi har alle et ønske om, at vi skal bevare naturen, historien og kulturen på Broagerland, men vi vil jo også gerne være en del af udviklingen. Vi vil gerne bevare landbruget, forretningerne i Broager, skolen, o.s.v. og det kræver tilflytning og ikke fraflytning, og at vi tænker nyt.

Udkants Danmark kan vi glemme, det er et dumt ord, som kun bliver brugt af dem, der ikke ved, hvilken værdi det har, at bo i små byer på landet

Vi kan kun opfordre jer til at følge med på Broager.dk, deltage i debatten, komme med ideer, gå ind i arbejdsgrupper o.s.v.

 

Naturen i byen – byen i naturen

Sussie og Ingebeth

Fordybelsesbænke

Fordybelsesbænke

Som nogen sikkert har bemærket, så er der sat fem nye fordybelsesbænke op langs Gendarmstien. Bænkeprojektet er et samarbejde mellem de fem Landsbylaug og “Stillegruppen” på Broagerland. Vi har søgt midler til i alt 20 bænke og har indtil nu fået til 12 .  Så en stor tak til sponsorerne – Broager Sparekasse, BrewParts i Vemmingbund og Sønderborg Kommunes Landsbypulje.

I løbet af de næste 2-3 uger håber vi, at de næste syv er på plads,

Bænkene er lavet af Janis Jung i Gammelgab

Fordybelsesbænke

De første fem fordybelsesbænke er sat op langs Gendarmstien . Bænkene er sponsoreret af Broager Sparekasse, og er de første af i alt 18 bænke, der skal sættes op på hele Broagerland.

De fem Landsbylaug på Broagerland har samarbejdet omkring projektet, og  håbet er, at vi kan få midler til at fortsætte projektet enten med kommunale midler eller sponsorater.

 

Bestyrelsesmøde 27/3

 

Landsbylauget for Smøl

 Bestyrelsesmøde mandag d. 27/3 2017 kl. 19.30 i nr. 22

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Siden sidst – shelters godkendt på Broagerland, men modstand i Kragesand – konference i Kolding 24/1 – SL orientering – rengøring af Smøl – fællesmøde i Skodsbøl – Gråsten Avis – borgermøde i Rinkenæs med Folketingets Landdistriktsudvalg.
 3. Orientering – nye træer i alleen, infotavle ved flagermustræ/insekttræ DN – ansøgning til Broager Sparekasse til bænke på Broagerland – fordybelse på Broagerland – event på Cathrinesminde uge 30 – Triatlon i Brunsnæs den 27/5 – regnvandskloak- Stofa – pallehaver – Broagerhus
 4. Landbyforrum herunder landsbytopmøde 4/4 kl 18.00, hvem vil med?
 5. Transformator
 6. Tilskud til kørsel
 7. Evt  dato for næste møde

Ingebeth

 

 

SMØL TÅRNET

Vi har længe snakket om, at det gamle transformator tårn på “gammelvej” trængte en  renovering, både af hensyn til os selv, men også  af hensyn til de mange cykelturister, der kører igennem Smøl. 

Vi har haft kontakt med SE som ejer bygningen, de har ingen interesse i den og vil bare rive den ned. Vi har forelagt SE projektet og de synes det er en god ide, men vil ikke gå ind i det, men derimod overdrage os bygningen.

Derfor har vi søgt kommunen om midler til renovering i alt 12630 kr. Vi skal selv stå for renoveringen, og håber selvfølgelig at så mange som muligt vil være med.

Tanken er, at tårnet skal blive et “pitstop” for gående og cyklende med bænk ude og bord og bænk inde. Vi har overtaget to grønne cykler fra kommunen som skal stå ved transformatoren, når den er færdigrenoveret.

Vi  tror vi får midlerne ( besked midt i september), og håber vi kan komme i gang med renoveringen omkring oktober.

Se projektbeskrivelse

 

 

 
   

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene ”Pitstop Smøl-tårnet”

 

Lokalsam-fund:

Smøl, Broager

Kommune:

Sønderborg

Projektholder:

Landsbylauget for Smøl ved formand, Ingebeth Clausen Smøl 22, 6310 Broager. 

Mail: clausen1818@gmail.com 

 

Projekttype:

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene

 

 

Projektets titel:

Smøl-Tårnet 

Baggrund og formål:

Nyt liv til forsømt transformatortårn til ”rasteplads og mødested” for gående og cyklende i Smøl.

 

Beskrivelse:

 

 

 

 

 

Udviklings-tema:

Turisme

 

 

 

Udviklings-tema: Øget social

sammen-hængskraft og bosætning.

Smøl Landsbylaug har mulighed for at få overdraget Smøls gamle Transformatorstation, et klassisk tre-etagers tårn i røde mursten fra perioden cirka 1922 -1935. Den er taget ud af drift for mange år siden og ejes af SE, som ikke længere vedligeholder bygningen. SE vil fjerne transformatortårnet, hvis det ikke kan overdrages til en forening, der vil anvende bygningen til et fornuftigt formål. SE er positive overfor projektet og ser potentialet i et pitstop i og med, at tårnet er beliggende lige op ad cykelrute 8.

 

Formålet er at bevare den historiske bygning som et vartegn for Smøl. Samtidig bliver tårnet et pitstop for herboende borgere, og for gående og cyklende turister på cykelrute 8. Herved understøttes Sønderborg Kommunes målsætning om ”Det gode værtskab”.

 

Renoveringen af ”Tårnet” er et fælles projekt for landsbyens borgere, på tværs af generationer. Renoveringen og det løbende vedligehold vil være med til at underbygge sammenholdet i landsbyen og fremme Sønderborg Kommunes vision om at bruge historiske,

 stedbundne og menneskelige ressourcer og gøre landsbyerne til et godt sted at leve.

Konkret renoveres tårnet (sokkel, murværk m.m.) og indrettes med et indvendigt opholdsrum med fast bænk, et lille bord og informationstavler. Udvendig etableres belægning på tre sider at tårnet og faste bænke på to af siderne.

Informationstavlerne formidler transformatortårnets historie og lidt om Smøl, og fortæller om områdets landskabstype og dets flora og fauna. (tårnfalke m.v.)

 

 

 

 Landsbyens borgere inddrages omkring planlægning og udførsel

 af opgaverne. 

 Der er borgere med mure- maler- brolægger- og tømmerfagligt

 kendskab samt erfaring med betjening af teleskoplæsser og 

 pladevibrator. 

Aktivitets- og tidsplan:

 Renovering og opgradering af det gamle murede transformator

 tårn på ”gammel vej” i Smøl til rastested for cyklister og gående.

 

 Indvendig:                 Puds bankes af, vægge vandskures og males.

                                   Jernlågen mod vest bevares, men hullet mures til.

                                   Huller i loftet til 1. og 2. sal lukkes med krydsfinerplader.

                                    Loft males.

                                    Der mures understøtninger til bænk.

                                    Bænk sættes op på sydmur. 

                                    Bord etableres og fastboltes på ”støtteben.”

 

 

 Udvendig:                 Dårlige fuger repareres.

                                   Manglende og defekte tagsten/rygningssten fornyes.

                                   Uglehullet mod syd laves mindre.

                                   Sokkel repareres og males.

                                   Bænk sættes op på sokkelen mod øst og syd

                                   Der planeres rundt om bygningen og lægges fliser mod       

                                   nord (vejen), øst og syd.

 

 Tidsplan:

 

 Projektet forventes sat i gang oktober 2016 og afsluttes maj 2017

 

logo1

Broagerland. dk starter den 8/6.

Broagerland.dk er en fælles informationsplatform, der med tiden vil indeholde alle hjemmesider fra Broagerland. Siden linker direkte til den enkelte hjemmeside. Siden vil løbende blive opdateret, når vi får nye informationer.