Forfatterarkiv: Ingebeth

Fælles udviklingsplan

Hej Smøl

 

Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde en bystrategi for Broager by og afholdte derfor i september et borgermøde.

Der kom en masse input, som kommunen kan arbejde videre med. Samtidig skal der laves en fælles udviklingsplan for Broagerland. Udviklingsplanen skal laves i fællesskab af de fem landsbylaug på Broagerland, og beskrive den udvikling som beboerne på Broagerland forventer vil ske i de næste år.

Landsbylaugene har været samlet til det første møde, hvor Broager Udviklingsforum også var repræsenteret. Vi skal tænke Broager by og Broagerland som en helhed, derfor er det vigtigt med et bredt samarbejde. På vores første møde handlede det om, at få samlet alle ideer og visioner, og få nedsat nogle arbejdsgrupper.

 

Der hele handler om udvikling – hvordan udvikler vi Broager/Broagerland, hvordan kommer vi derhen og hvad skal der til.

 

 • Skal Broager/Broagerland være et frilandsmuseum?

 

 • Eller, det går jo meget godt, så hvorfor lave det om?

 

 • Eller, et Broagerland, hvor der står 10 vindmøller, så vi bliver selvforsynende med energi?

 

 • Eller, et Broager/Broagerland omdannet til et Lalandia?

 

 • Hvordan kan vi gøre Broager/Broagerland til et attraktivt sted at bo?

 

 • Hvordan kan vi udbygge mulighederne for, at turister kan overnatte på Broager/Broagerland?

 

Det er blot nogle af de spørgsmål, man er nødt til at stille inden man går i gang.

 

 

Skal vi være en del af udviklingen, eller bare lade stå til. Vi har alle et ønske om, at vi skal bevare naturen, historien og kulturen på Broagerland, men vi vil jo også gerne være en del af udviklingen. Vi vil gerne bevare landbruget, forretningerne i Broager, skolen, o.s.v. og det kræver tilflytning og ikke fraflytning, og at vi tænker nyt.

Udkants Danmark kan vi glemme, det er et dumt ord, som kun bliver brugt af dem, der ikke ved, hvilken værdi det har, at bo i små byer på landet

Vi kan kun opfordre jer til at følge med på Broager.dk, deltage i debatten, komme med ideer, gå ind i arbejdsgrupper o.s.v.

 

Naturen i byen – byen i naturen

Sussie og Ingebeth

Glædelig jul

Hej Smøl

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Det blev ikke i 2017 vi fik renoveret regnvandsledningen og lagt nyt asfalt, så mon ikke det bliver i 18. Vi kan da håbe.

Men vi fik fiber i byen og fik renoveret transformatortårnet, som bliver brugt rigtigt meget (65 hilsner i gæstebogen på 2 måneder). Så næste år håber vi, de går i gang med cykelstien på Nybøl Landevej og sætter hastighedsbegrænsning op, ud for indkørslen til Smøl.

På bestyrelsen vegne

Ingebeth

Fordybelsesbænke

Fordybelsesbænke

Som nogen sikkert har bemærket, så er der sat fem nye fordybelsesbænke op langs Gendarmstien. Bænkeprojektet er et samarbejde mellem de fem Landsbylaug og “Stillegruppen” på Broagerland. Vi har søgt midler til i alt 20 bænke og har indtil nu fået til 12 .  Så en stor tak til sponsorerne – Broager Sparekasse, BrewParts i Vemmingbund og Sønderborg Kommunes Landsbypulje.

I løbet af de næste 2-3 uger håber vi, at de næste syv er på plads,

Bænkene er lavet af Janis Jung i Gammelgab

Fordybelsesbænke

De første fem fordybelsesbænke er sat op langs Gendarmstien . Bænkene er sponsoreret af Broager Sparekasse, og er de første af i alt 18 bænke, der skal sættes op på hele Broagerland.

De fem Landsbylaug på Broagerland har samarbejdet omkring projektet, og  håbet er, at vi kan få midler til at fortsætte projektet enten med kommunale midler eller sponsorater.

 

Bestyrelsesmøde 27/3

 

Landsbylauget for Smøl

 Bestyrelsesmøde mandag d. 27/3 2017 kl. 19.30 i nr. 22

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Siden sidst – shelters godkendt på Broagerland, men modstand i Kragesand – konference i Kolding 24/1 – SL orientering – rengøring af Smøl – fællesmøde i Skodsbøl – Gråsten Avis – borgermøde i Rinkenæs med Folketingets Landdistriktsudvalg.
 3. Orientering – nye træer i alleen, infotavle ved flagermustræ/insekttræ DN – ansøgning til Broager Sparekasse til bænke på Broagerland – fordybelse på Broagerland – event på Cathrinesminde uge 30 – Triatlon i Brunsnæs den 27/5 – regnvandskloak- Stofa – pallehaver – Broagerhus
 4. Landbyforrum herunder landsbytopmøde 4/4 kl 18.00, hvem vil med?
 5. Transformator
 6. Tilskud til kørsel
 7. Evt  dato for næste møde

Ingebeth